Viết nhận xét
Updated on 10:51 Ngày 05 tháng 2 năm 2022

Dịch Vụ Windows Shared Hosting Tốt Nhất Năm 2022

Need a stable provider for your small business and want to save some money along the way? Check-out our top picks for Windows shared hosting providers and get started right now!

HostAdvice
 • Phan Thanh Sang
  09/04/2018
  "Tốc độ tải rất chậm, dù đã rất nhiều lần gửi Ticket ..?"
 • TrHH VN
  17/09/2021
  "About this hosting"
 • alami ayoub
  21/04/2022
  "didn't want to refund me"
 • Patricia Dahlstrom
  10/05/2022
  "Extortion- run away"
 • Aleksandar Bulajic
  25/05/2022
  "smarterasp.net premium net"
 • 6
  Hostripples
  Hoàn lại tiền 30 Ngày
  Đánh giá của chuyên gia
  Starting Price
  2,46 US$ / mo
  3 Gói Hosting
  19 Data Centers
  99.8%Thời gian hoạt động
  Xem trang web
  Gregor Hekro
  06/03/2022
  "Slow, slower, hostripples"

More Shared-hosting/windows Providers

 • 3 Data Centers
  100%Thời gian hoạt động
  Starting Price
  2,48 US$/ mo
  3Gói Hosting
  Rabius Sany
  10/02/2022
  "A hidden Gem but underrated I belive"
  Xem trang web
 • 3 Data Centers
  99.9%Thời gian hoạt động
  Starting Price
  4,23 US$/ mo
  3Gói Hosting
  A Will
  09/05/2022
  "Deliberately Misleading"
  Xem trang web
 • 5 Data Centers
  Starting Price
  1,00 US$/ mo
  7Gói Hosting
  Tala Serhiienko
  02/12/2018
  "Excellent hosting company!"
  Xem trang web
 • 99.9%Thời gian hoạt động
  Giải thưởng của Shinjiru - International
  Starting Price
  3,95 US$/ mo
  3Gói Hosting
  Coupon4
  christian terry
  09/05/2022
  "Excellent Hosting company"
  Xem trang web
  Coupon4

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh