Viết nhận xét
Updated on 13:45 Ngày 15 tháng 1 năm 2022

Dịch Vụ Hosting offshore Tốt Nhất Năm 2022

Các Công ty hosting ngoại biên (offshore) chủ yếu được định nghĩa là bất kỳ công ty nào sát nhập vào một quốc gia có chủ quyền mà pháp luật Hoa Kỳ không áp dụng. Ưu điểm của các trung tâm dữ liệu của các công ty đối với web hosting là mục đích kết hợp pháp lý các doanh nghiệp, bảo mật dữ liệu, sở hữu trí tuệ, luật bản quyền, hay phân khu thuế. Các công ty lưu trữ ngoại biên khác với các công ty phục vụ các công ty doanh nghiệp cho những công ty khác chuyên về warez, torrents, chia sẻ MP3, v.v ...
Các dịch vụ quảng cáo của các công ty hosting ngoại biên chủ yếu tìm kiếm những khách hàng yêu cầu bỏ qua điều khoản DMCA trong thoả thuận hợp đồng dịch vụ. Điều này có nghĩa là máy chủ web hosting sẽ không tự động thực hiện hoặc tạm ngừng hoàn toàn các hoạt động của trang web do yêu cầu DMCA từ các nguyên đơn bản quyền. Offshore hosting cũng có thể hiệu quả hơn đối với một số doanh nghiệp phát triển các điểm trung tâm dữ liệu quốc tế.

HostAdvice

More Offshore-hosting Providers

 • 6 Data Centers
  Starting Price
  3,99 US$ / mo
  15 Gói Hosting
  Sario Nari
  27/04/2021
  "Fast VPS Servers"
  Xem trang web
 • 14 Data Centers
  Giải thưởng của Visual Web Technologies
  Starting Price
  2,28 US$ / mo
  23 Gói Hosting
  Harsh shah
  02/01/2022
  "Brilliant customer service and support."
  Xem trang web
 • 1 Data Centers
  Giải thưởng của Alexhost
  Starting Price
  0,94 US$ / mo
  11 Gói Hosting
  Cayden Kyson
  30/08/2021
  "All problems solved"
  Xem trang web
 • 150 Data Centers
  Giải thưởng của Premium RDP
  Starting Price
  1,00 US$ / mo
  105 Gói Hosting
  Abu Usmani
  18/12/2021
  "good speed"
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh