Quốc gia
CMS
Web Server
Hệ điều hành

Top các Quốc gia

Hoa Kỳ
Đức
Vương quốc Anh
Nhật Bản
Pháp
Hà Lan
Canada
Trung Quốc
Nga
Ý

Top CMS

WordPress
Wix
Shopify
Drupal
Joomla
Sitefinity
Jimdo
Squarespace
Weebly
1C-Bitrix

Top Máy chủ

Apache
Nginx
IIS
LiteSpeed
Apache Traffic Server
OpenGSE
Phusion Passenger
Apache Tomcat
Netlify
lighttpd

Top Hệ điều hành

Windows Server
UNIX
Ubuntu
CentOS
Debian
Red Hat
FreeBSD
Gentoo
Fedora
SUSE

Quốc gia

CMS

Web Server

Hệ điều hành

Thị phần Ngôn ngữ lập trình ở Hà Lan trong 2023

Dưới đây là Ngôn ngữ lập trình có nhiều khách hàng nhất ở Hà Lan

1.
PHP
37.81%
2.
Microsoft ASP.NET
4.01%
3.
Python
0.91%
4.
Lua
0.79%
5.
Ruby
0.17%
6.
Node.js
0.13%
7.
Java
0.11%
8.
Go
0.08%
9.
Perl
0.08%
10.
Erlang
0.01%

Thị phần GEO Hosting năm 2023