Link

Các coupons & Deals của WevrLabs™ Hosting năm 2021

Có sẵn 2 Deal dành cho WevrLabs™ Hosting

3 MONTHS of FREE HOSTING with any domain registration/transfer

Lần thử gần đây nhất: 49 Ngày, 7 Tiếng đồng hồ và 11 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 31/12/2021
100% THÀNH CÔNG (2 BÌNH CHỌN)

For a limited time only, enjoy a FREE QUARTER (3 months) subscription on any of our Shared Hosting plans for each and every domain you register or transfer to us!

Up to 90% DISCOUNTS on more than 20 domain TLDs

Lần thử gần đây nhất: 49 Ngày, 7 Tiếng đồng hồ và 11 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 31/12/2021
50% THÀNH CÔNG (2 BÌNH CHỌN)

For a limited time only, enjoy up MASSIVE DISCOUNTS with to 90% OFF on more than 20 domain TLDs in addition to a FREE QUARTER (3 months) subscription on any of our Shared Hosting plans for each and every domain you register or transfer to us!

New Year discount 75% Discount

Lần thử gần đây nhất: 304 Ngày, 10 Tiếng đồng hồ và 23 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 31/01/2019

Celebrating new year, use this coupon and get a massive 75% discount on all shared plans.

45% Discount

Lần thử gần đây nhất: 304 Ngày, 10 Tiếng đồng hồ và 22 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 30/06/2019
100% THÀNH CÔNG (1 BÌNH CHỌN)

This coupon gives you 45% discount on all shared cloud hosting plans (valid for monthly and semi-annual billing cycles).

50% off on Shared Cloud Hosting annual billing cycles

Lần thử gần đây nhất: 304 Ngày, 10 Tiếng đồng hồ và 22 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 30/06/2019
100% THÀNH CÔNG (1 BÌNH CHỌN)

Get a 50% discount on any of our shared cloud hosting plans when signing up for annual billing cycle. Free domain also included!

40% off on annual billing for PLUS and ULTIMATE

Lần thử gần đây nhất: 304 Ngày, 10 Tiếng đồng hồ và 22 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 30/06/2019
100% THÀNH CÔNG (2 BÌNH CHỌN)

Enjoy a 40% discount on our shared cloud hosting plans PLUS and ULTIMATE, when signing up for annual billing cycles. Free domain also included!

35% off on annual billing for ULTIMATE

Lần thử gần đây nhất: 537 Ngày, 23 Tiếng đồng hồ và 51 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 30/06/2019
100% THÀNH CÔNG (2 BÌNH CHỌN)

Enjoy a 35% discount on our shared cloud hosting plan ULTIMATE, when signing up for annual billing cycle. Free domain also included!

$1 Trial month on PLUS & ULTIMATE shared plans

Lần thử gần đây nhất: 388 Ngày và 1 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 31/12/2019
100% THÀNH CÔNG (2 BÌNH CHỌN)

Get a $1 trial month on PLUS & ULTIMATE shared hosting plans, valid for new signups only.

25% OFF STARTER Plan

Lần thử gần đây nhất: 389 Ngày, 11 Tiếng đồng hồ và 18 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 10/01/2020

Enjoy a one-time 25% discount on our shared hosting plan, STARTER.
Annual and Biannual plans include a FREE DOMAIN for the first year!

30% OFF PLUS Plan

Lần thử gần đây nhất: 389 Ngày, 11 Tiếng đồng hồ và 18 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 10/01/2020

Enjoy a one-time 30% discount on our shared hosting plan, PLUS.
Annual and Biannual plans include a FREE DOMAIN for the first year!

40% OFF ULTIMATE Plan

Lần thử gần đây nhất: 374 Ngày, 3 Tiếng đồng hồ và 23 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 10/01/2020
100% THÀNH CÔNG (1 BÌNH CHỌN)

Enjoy a one-time 40% discount on our shared hosting plan, ULTIMATE.
Annual and Biannual plans include a FREE DOMAIN for the first year!

20% OFF

Lần thử gần đây nhất: 233 Ngày, 4 Tiếng đồng hồ và 23 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 25/05/2020
100% THÀNH CÔNG (1 BÌNH CHỌN)

This coupon gives 20% discount.

20% OFF

Lần thử gần đây nhất: 233 Ngày, 4 Tiếng đồng hồ và 23 Phút đã qua
Add a comment
Hết hạn 31/05/2020
100% THÀNH CÔNG (1 BÌNH CHỌN)

This coupon gives you 20% one time discounts.

Coupon cũ

HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.

Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.

Didn’t find what you were looking for?

Our users recommend these brands

9.6
 • Robust Security
 • Super-fast Load Times
 • 24/7 Support
3,95 US$ / tháng
Learn more
9.2
 • Very Low Prices
 • Incredible Speed
 • Easy Set-Up
0,99 US$ / tháng
Learn more
9.2
 • Outstanding Uptimes
 • Unlimited Storage
 • Quick Troubleshooting
2,99 US$ / tháng
Learn more
9.9
 • Excellent Support
 • Smooth Migration
 • Superb compatibility
3,95 US$ / tháng
Learn more