• Thân thiện với Người dùng
  0.0
 • Hỗ trợ
  0.0
 • Tính năng
  0.0
 • Độ tin cậy
  0.0
 • Gói cước
  0.0
Viết nhận xét Xem NetShop Internet Services Ltd

Các đánh giá và ý kiến chuyên gia về NetShop Internet Services Ltd

Phạm vi định giá

Hosting chia sẻ 5,39 US$ - 26,95 US$
VPS 5,28 US$ - 99,19 US$
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) 0,00 US$ - 1.438,27 US$

Data Centers

Chưa có đánh giá nào cho NetShop Internet Services Ltd, nếu bạn đã từng sử dụng bất kì dịch vụ nào của họ, xin vui lòng trở thành người đầu tiên đánh giá!

Giá thành, Gói cước & Tính năng NetShop Internet Services Ltd- 2023

Các gói cước Hosting chia sẻ

Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ Băng thông Bảng điều khiển Số lượng trang web Giá Điểm
Cyprus/Malta/UK cPanel Lite 1 GB 3.07 GB cPanel Không giới hạn 5,39 US$ 0.0 Chi tiết
Cyprus/Malta/UK cPanel Basic 3 GB 10.04 GB cPanel Không giới hạn 10,78 US$ 5.0 Chi tiết
Cyprus/Malta/UK cPanel Plus 5 GB 19.97 GB cPanel Không giới hạn 16,17 US$ 0.0 Chi tiết
Cyprus/Malta/UK cPanel Pro Không giới hạn 30 GB cPanel Không giới hạn 26,95 US$ 0.0 Chi tiết

Các gói VPS Hosting

Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
Netherlands Splash VPS 20 GB 1 x 2.40GHz 512 MB 5,38 US$ 0.0 Chi tiết
Netherlands Splash VPS 20 GB 1 x 2.40GHz 512 MB 5,38 US$ 0.0 Chi tiết
Netherlands Lite VPS 30 GB 1 x 2.40GHz 1 GB 6,46 US$ 0.0 Chi tiết
Netherlands Lite VPS 30 GB 1 x 2.40GHz 1 GB 6,46 US$ 5.0 Chi tiết
Netherlands Dual VPS 60 GB 2 x 2.40GHz 2 GB 17,24 US$ 0.0 Chi tiết
Netherlands Dual VPS 60 GB 2 x 2.40GHz 2 GB 17,24 US$ 0.0 Chi tiết
Netherlands Extra VPS 80 GB 2 x 2.40GHz 4 GB 28,02 US$ 0.0 Chi tiết
Netherlands Extra VPS 80 GB 2 x 2.40GHz 4 GB 28,02 US$ 0.0 Chi tiết
Netherlands Quad VPS 100 GB 4 x 2.40GHz 4 GB 38,80 US$ 0.0 Chi tiết
Netherlands Quad VPS 100 GB 4 x 2.40GHz 4 GB 38,80 US$ 5.0 Chi tiết
Netherlands Dodi VPS 120 GB 4 x 2.40GHz 8 GB 60,37 US$ 0.0 Chi tiết
Netherlands Dodi VPS 120 GB 4 x 2.40GHz 8 GB 60,37 US$ 0.0 Chi tiết
Netherlands XE VPS 160 GB 6 x 2.40GHz 6 GB 71,15 US$ 0.0 Chi tiết
Netherlands XE VPS 160 GB 6 x 2.40GHz 6 GB 71,15 US$ 0.0 Chi tiết
Netherlands Octa VPS 200 GB 8 x 2.40GHz 8 GB 84,09 US$ 0.0 Chi tiết
Netherlands Octa VPS 200 GB 8 x 2.40GHz 8 GB 84,09 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore Splash VPS 20 GB 1 x 2.40GHz 512 MB 7,54 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore Splash VPS 20 GB 1 x 2.40GHz 512 MB 7,54 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore Lite VPS 30 GB 1 x 2.40GHz 1 GB 9,69 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore Lite VPS 30 GB 1 x 2.40GHz 1 GB 9,69 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore Dual VPS 60 GB 2 x 2.40GHz 2 GB 21,55 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore Dual VPS 60 GB 2 x 2.40GHz 2 GB 21,55 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore Extra VPS 80 GB 2 x 2.40GHz 4 GB 32,33 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore Extra VPS 80 GB 2 x 2.40GHz 4 GB 32,33 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore Quad VPS 100 GB 4 x 2.40GHz 4 GB 45,27 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore Quad VPS 100 GB 4 x 2.40GHz 4 GB 45,27 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore Dodi VPS 120 GB 4 x 2.40GHz 8 GB 64,68 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore Dodi VPS 120 GB 4 x 2.40GHz 8 GB 64,68 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore XE VPS 160 GB 6 x 2.40GHz 6 GB 75,46 US$ 5.0 Chi tiết
Singapore XE VPS 160 GB 6 x 2.40GHz 6 GB 75,46 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore Octa VPS 200 GB 8 x 2.40GHz 8 GB 92,71 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore Octa VPS 200 GB 8 x 2.40GHz 8 GB 92,71 US$ 0.0 Chi tiết
Forex FX Lite 30 GB 1 x 2.40GHz 1 GB 10,77 US$ 0.0 Chi tiết
Forex FX Basic 40 GB 1 x 2.40GHz 2 GB 16,17 US$ 0.0 Chi tiết
Forex FX Advanced 50 GB 2 x 2.40GHz 2 GB 22,63 US$ 0.0 Chi tiết
Forex FX Pro 80 GB 2 x 2.40GHz 4 GB 32,33 US$ 0.0 Chi tiết
Forex FX Expert 50 GB 4 x 2.40GHz 4 GB 48,52 US$ 0.0 Chi tiết
Forex FX Elite 120 GB 6 x 2.40GHz 6 GB 75,46 US$ 0.0 Chi tiết
CY SPLASH VPS 20 GB 1 x 2.40GHz 512 MB 8,63 US$ 0.0 Chi tiết
CY LITE VPS 30 GB 1 x 2.40GHz 1000 MB 12,40 US$ 0.0 Chi tiết
CY DUAL VPS 60 GB 2 x 2.40GHz 1.95 GB 24,80 US$ 0.0 Chi tiết
CY EXTRA VPS 80 GB 2 x 2.40GHz 3.91 GB 35,04 US$ 0.0 Chi tiết
CY QUAD VPS 100 GB 4 x 2.40GHz 3.91 GB 45,28 US$ 0.0 Chi tiết
CY DODI VPS 120 GB 4 x 2.40GHz 7.81 GB 66,85 US$ 0.0 Chi tiết
CY XE VPS 160 GB 6 x 2.40GHz 5.86 GB 78,71 US$ 0.0 Chi tiết
CY OCTA VPS 200 GB 8 x 2.40GHz 7.81 GB 99,19 US$ 0.0 Chi tiết
MT SPLASH VPS 20 GB 1 x 2.40GHz 512 MB 9,70 US$ 0.0 Chi tiết
MT LITE VPS 30 GB 1 x 2.40GHz 1000 MB 14,02 US$ 0.0 Chi tiết
MT DUAL VPS 60 GB 2 x 2.40GHz 1.95 GB 26,95 US$ 0.0 Chi tiết
MT EXTRA VPS 80 GB 2 x 2.40GHz 3.91 GB 37,74 US$ 0.0 Chi tiết
MT QUAD VPS 100 GB 4 x 2.40GHz 3.91 GB 48,52 US$ 0.0 Chi tiết
MT DODI VPS 120 GB 4 x 2.40GHz 7.81 GB 65,77 US$ 0.0 Chi tiết
MT XE VPS 160 GB 6 x 2.40GHz 5.86 GB 74,39 US$ 0.0 Chi tiết
MT OCTA VPS 200 GB 8 x 2.40GHz 7.81 GB 95,96 US$ 0.0 Chi tiết
UK SPLASH VPS 20 GB 1 x 2.40GHz 512 MB 5,28 US$ 5.0 Chi tiết
UK LITE VPS 30 GB 1 x 2.40GHz 1000 MB 7,49 US$ 0.0 Chi tiết
UK DUAL VPS 60 GB 2 x 2.40GHz 1.95 GB 15,04 US$ 0.0 Chi tiết
UK EXTRA VPS 80 GB 2 x 2.40GHz 3.91 GB 21,51 US$ 0.0 Chi tiết
UK QUAD VPS 100 GB 4 x 2.40GHz 3.91 GB 26,95 US$ 0.0 Chi tiết
UK DODI VPS 120 GB 4 x 2.40GHz 5.86 GB 32,34 US$ 0.0 Chi tiết
UK XE VPS 120 GB 6 x 2.40GHz 5.86 GB 43,13 US$ 0.0 Chi tiết
UK OCTA VPS 200 GB 8 x 2.40GHz 7.81 GB 53,91 US$ 0.0 Chi tiết

Gói cước máy chủ chuyên dụng

Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
UK NSUK-E31270v6-1 8 TB 4 x 3.80GHz 64 GB 158,49 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-E31270v6-2 16 TB 4 x 3.80GHz 64 GB 208,09 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-E31270v6-3 960 GB 4 x 3.80GHz 64 GB 158,49 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-E31270v6-4 16 TB 4 x 3.80GHz 64 GB 170,35 US$ 0.0 Chi tiết
NSUK-E31270v6-5 7 GB 4 x 3.80GHz 64 GB 650,13 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-E31270v6-6 1.88 TB 4 x 3.80GHz 64 GB 208,09 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-E31270v6-7 16 TB 4 x 3.80GHz 64 GB 219,94 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-E52660v3-1 4.4 TB 20 x 3.80GHz 128 GB 379,51 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-E52660v3-2 6.3 TB 20 x 3.80GHz 128 GB 440,97 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-E52660v3-3 23.91 TB 20 x 3.80GHz 128 GB 514,28 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-E52660v3-4 47.3 TB 20 x 3.80GHz 128 GB 661,99 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-E52660v3-5 1.88 TB 20 x 3.80GHz 128 GB 367,65 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-E52660v3-6 8 TB 20 x 3.80GHz 128 GB 429,11 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-E52660v3-7 5.6 TB 20 x 3.80GHz 128 GB 552,02 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-E52660v3-8 24 TB 20 x 3.80GHz 128 GB 858,22 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-2Silver4114-1 72.7 TB 20 x 2.20GHz 128 GB 735,31 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-2Silver4114-2 4.4 TB 20 x 2.20GHz 128 GB 502,42 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-2Silver4114-3 12.19 TB 20 x 2.20GHz 128 GB 563,88 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-2Silver4114-4 23.91 TB 20 x 2.20GHz 128 GB 637,19 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-2Silver4114-5 47.3 TB 20 x 2.20GHz 128 GB 784,90 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-2Silver4114-6 1.88 TB 20 x 2.20GHz 128 GB 552,02 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-2Silver4114-7 1.88 TB 20 x 2.20GHz 128 GB 552,02 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-2Silver4114-8 5.6 TB 20 x 2.20GHz 128 GB 673,85 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-2Silver4114-9 24 TB 20 x 2.20GHz 128 GB 981,13 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-E31220v1-1 4 TB 4 x 3.10GHz 16 GB 49,60 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-E31220v1-2 4 TB 4 x 3.10GHz 32 GB 63,61 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-E31220v1-3 480 GB 4 x 3.10GHz 16 GB 49,60 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-E31220v1-4 480 GB 4 x 3.10GHz 32 GB 63,61 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-E52430v1-1 8 TB 6 x 2.20GHz 64 GB 125,07 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-E52430v1-2 960 GB 6 x 2.20GHz 64 GB 127,22 US$ 0.0 Chi tiết
UK NSUK-E52430v1-3 4.4 TB 6 x 2.20GHz 64 GB 126,14 US$ 0.0 Chi tiết
Netherlands AMS-R220-S4 4 TB 4 x 2.20GHz 32 GB 128,30 US$ 0.0 Chi tiết
Netherlands AMS-R230-S4 4 TB 4 x 2.20GHz 32 GB 128,30 US$ 0.0 Chi tiết
Netherlands AMS-R240-S4 2 TB 4 x 2.20GHz 32 GB 134,77 US$ 0.0 Chi tiết
Netherlands AMS-R240-S4-2 2 TB 4 x 2.20GHz 32 GB 134,77 US$ 0.0 Chi tiết
Netherlands AMS-R340-S6 500 GB 6 x 2.70GHz 32 GB 172,51 US$ 0.0 Chi tiết
Netherlands AMS-R340-S8 500 GB 8 x 2.80GHz 32 GB 233,96 US$ 0.0 Chi tiết
Netherlands AMS-R430-D8 4 TB 16 x 2.20GHz 32 GB 320,21 US$ 0.0 Chi tiết
Netherlands AMS-R440-D10 4 TB 20 x 2.20GHz 32 GB 345,01 US$ 0.0 Chi tiết
Netherlands AMS-R530-D8 4 TB 16 x 2.60GHz 32 GB 456,06 US$ 0.0 Chi tiết
Netherlands AMS-R540-D10 4 TB 20 x 2.60GHz 32 GB 505,66 US$ 0.0 Chi tiết
Netherlands AMS-R730-D12 4 TB 24 x 2.60GHz 32 GB 753,63 US$ 0.0 Chi tiết
Netherlands AMS-R740-D14 4 TB 28 x 2.60GHz 32 GB 803,23 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore SG-R220-S4 4 TB 4 x 2.20GHz 32 GB 233,96 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore SG-R230-S4 4 TB 4 x 2.20GHz 32 GB 233,96 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore SG-R240-S4 2 TB 4 x 2.20GHz 32 GB 261,99 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore SG-R240-S4-2 2 TB 4 x 2.20GHz 32 GB 261,99 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore SG-R430-D8 4 TB 16 x 2.20GHz 32 GB 623,18 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore SG-R440-D10 4 TB 20 x 2.20GHz 32 GB 663,07 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore SG-R530-D8 4 TB 16 x 2.20GHz 32 GB 687,87 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore SG-R540-D10 4 TB 20 x 2.20GHz 32 GB 754,71 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore SG-R730-D12 4 TB 24 x 2.20GHz 32 GB 1.086,79 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore SG-R740-D14 4 TB 28 x 2.20GHz 32 GB 1.155,79 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R32-S401 2 TB 4 x 2.20GHz 15.6 GB 75,47 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R32-S402 5.86 TB 4 x 2.20GHz 15.6 GB 91,64 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R32-S601 1.95 TB 6 x 1.90GHz 15.6 GB 97,03 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R32-S403 1.17 TB 4 x 2.20GHz 15.6 GB 97,03 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R72-D601 1.17 TB 12 x 2.00GHz 31.25 GB 123,99 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R32-S404 1.17 TB 4 x 2.20GHz 15.6 GB 134,77 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R72-D602 1.17 TB 12 x 2.50GHz 62.5 GB 140,16 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R72-D1001 3.91 TB 20 x 2.20GHz 31.25 GB 150,94 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R32-S801 1.17 TB 8 x 2.50GHz 31.25 GB 156,33 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R32-S602 1.17 TB 6 x 2.40GHz 31.25 GB 177,90 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R62-D801 1.17 TB 16 x 2.00GHz 62.5 GB 0,00 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R32-S802 3.91 TB 8 x 2.50GHz 62.5 GB 188,68 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R62-D1001 1.17 TB 20 x 2.20GHz 125 GB 199,46 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R32-S603 15.6 TB 6 x 2.40GHz 31.25 GB 204,85 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R62-D601 5.86 TB 12 x 2.00GHz 31.25 GB 210,24 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R62-D1002 1.76 TB 20 x 2.20GHz 125 GB 237,20 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R62-D1003 2.3 TB 20 x 2.20GHz 125 GB 247,98 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R62-D802 400 GB 16 x 2.70GHz 250 GB 258,76 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R62-D803 800 GB 16 x 2.00GHz 62.5 GB 269,54 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R62-D804 800 GB 16 x 2.70GHz 250 GB 285,71 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R62-D805 400 GB 16 x 2.70GHz 500 GB 377,36 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R64-D801-Bronze 1.76 TB 16 x 1.70GHz 31.25 GB 512,13 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R64-D802-Silver 1.17 TB 16 x 2.10GHz 31.25 GB 0,00 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R64-D803-Bronze 4.7 TB 16 x 1.70GHz 31.25 GB 538,00 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R64-D804-Silver Không giới hạn - 0 B 0,00 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R74-D801-SIlver 23.4 TB 16 x 2.10GHz 62.5 GB 932,61 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R64-D1001-Gold 4.7 TB 20 x 2.30GHz 62.5 GB 1.029,64 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R74-D1001-Silver 23.4 TB 20 x 2.20GHz 62.5 GB 1.029,64 US$ 0.0 Chi tiết
CY-R74-D1002-Gold 1.76 TB 20 x 2.30GHz 125 GB 1.250,67 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R32-S401 1.95 TB 4 x 2.20GHz 15.6 GB 86,25 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R32-S402 5.86 TB 4 x 2.20GHz 15.6 GB 106,74 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R32-S601 1.95 TB 6 x 1.90GHz 15.6 GB 112,13 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R32-S403 1.17 TB 4 x 2.20GHz 15.6 GB 112,13 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R72-D601 1.17 TB 12 x 2.00GHz 31.25 GB 142,32 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R32-S404 1.17 TB 4 x 2.20GHz 15.6 GB 155,26 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R72-D602 1.17 TB 16 x 2.50GHz 62.5 GB 161,72 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R72-D1001 3.91 TB 20 x 2.20GHz 31.25 GB 173,58 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R32-S801 1.17 TB 8 x 2.50GHz 31.25 GB 180,05 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R32-S602 1.17 TB 6 x 2.40GHz 31.25 GB 204,85 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R62-D801 3.91 TB 16 x 2.00GHz 62.5 GB 216,71 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R62-D1001 1.17 TB 20 x 2.20GHz 125 GB 229,65 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R32-S603 15.6 TB 6 x 2.40GHz 31.25 GB 236,12 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R62-D601 5.86 TB 12 x 2.00GHz 31.25 GB 241,51 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R62-D1002 1.76 TB 20 x 2.20GHz 125 GB 272,77 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R62-D1003 2.3 TB 20 x 2.20GHz 125 GB 285,71 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R62-D802 400 GB 16 x 2.70GHz 250 GB 297,57 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R62-D803 800 GB 16 x 2.20GHz 62.5 GB 310,51 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R62-D804 800 GB 16 x 2.70GHz 250 GB 328,84 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R62-D805 400 GB 16 x 2.70GHz 500 GB 434,50 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R64-D801-Bronze 1.76 TB 16 x 1.70GHz 31.25 GB 588,68 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R64-D802-Silver 1.17 TB 16 x 2.10GHz 31.25 GB 588,68 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R64-D803-Bronze 4.7 TB 16 x 1.70GHz 31.25 GB 618,86 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R64-D804-Silver 800 GB 16 x 2.10GHz 31.25 GB 762,26 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R74-D801-SIlver 4.7 TB 16 x 2.10GHz 62.5 GB 1.072,77 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R64-D1001-Gold 4.7 TB 20 x 2.30GHz 62.5 GB 1.183,82 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R74-D1001-Silver 23.4 TB 20 x 2.20GHz 62.5 GB 1.183,82 US$ 0.0 Chi tiết
MT-R74-D1002-Gold 1.76 TB 20 x 2.30GHz 125 GB 1.438,27 US$ 0.0 Chi tiết
LAX-E31240-V3 500 GB 4 x 3.40GHz 31.25 GB 62,53 US$ 0.0 Chi tiết
LAX-E31270-V3 500 GB 4 x 3.50GHz 31.25 GB 62,53 US$ 0.0 Chi tiết
LAX-E31241-V3 500 GB 4 x 3.50GHz 15.6 GB 62,53 US$ 0.0 Chi tiết
LAX-E31270-V6 1000 GB 4 x 3.80GHz 31.25 GB 145,55 US$ 0.0 Chi tiết

Tìm thêm các công ty cung cấp dịch vụ Hosting tương tự

 • 4
  InterServer
  Hoàn lại tiền 30 Ngày
  Đánh giá của chuyên gia
  Starting Price
  2,50 US$ / mo
  68 Gói Hosting
  5 Data Centers
  wrench
  Over 400 Apps are available for 1-click installs
  uptime
  High-performance SSD storage and 99.9% Uptime Guarantee
  check
  24/7 Available Epic Support
  Xem trang web
 • 0
  Hostens
  Hoàn lại tiền 30 Ngày
  Đánh giá của chuyên gia
  Starting Price
  0,90 US$ / mo
  21 Gói Hosting
  1 Data Centers
  database
  Up to 80 GB Disk Space,16 TB Bandwidth
  check
  Offer One Of The Cheapest Prices On The Market
  check
  24/7 Customer Support Service
  Xem trang web
 • 24
  Cloudways
  Hoàn lại tiền 30 Ngày
  Đánh giá của chuyên gia
  Starting Price
  10,00 US$ / mo
  42 Gói Hosting
  25 Data Centers
  database
  SSD, Pre-Configured PHP-FPM, HTTP/2 Supported Servers
  vps
  Auto-Healing VPS Servers Without Website Crashing
  check
  Pay As You Go Billing
  Xem trang web
 • 8
  Hostinger
  Hoàn lại tiền 30 Ngày
  Tên miền miễn phí
  Starting Price
  1,99 US$ / mo
  24 Gói Hosting
  9 Data Centers
  check
  Highly Affordable Plans With A 30-Day Money-Back Guarantee
  shield-alt
  Extremely User-Friendly Hostinger Panel, A Free Domain, Lifetime SSL & DDoS Protection
  check
  Powerful Developer Tools, Custom-Built WP Optimization Stack & Litespeed Cache
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh