NetShop Internet Services Ltd Đánh giá của người dùng

Chưa có đánh giá nào cho NetShop Internet Services Ltd, nếu bạn đã từng sử dụng bất kì dịch vụ nào của họ, xin vui lòng trở thành người đầu tiên đánh giá!

Viết nhận xét về NetShop Internet Services Ltd

Gửi đánh giá Tất cả đánh giá đều được kiểm tra bởi đội ngũ nhân viên chúng tôi.
Nếu hợp lý và xác thực, nội dung sẽ được hiển thị trong vòng 48 tiếng.

Gói cước

Dịch vụ Tầm giá
Hosting chia sẻ 5,89 US$ - 29,45 US$ Xem các gói cước
VPS 5,88 US$ - 302,48 US$ Xem các gói cước
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) 54,19 US$ - 1.262,82 US$ Xem các gói cước
Dịch vụ và Giá cả được lấy từ netshop-isp.com.cy

Giá thành, Gói cước & Tính năng NetShop Internet Services Ltd- 2021

Các gói cước Hosting chia sẻ

Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ Băng thông Giá Score
Cyprus cPanel Lite 1 GB 2.97 GB 5,89 US$ 0.0
Malta cPanel Lite 1 GB 2.97 GB 5,89 US$ 0.0
UK cPanel Lite 1 GB 2.97 GB 5,89 US$ 0.0
Cyprus cPanel Basic 3 GB 10.04 GB 11,78 US$ 0.0
Malta cPanel Basic 3 GB 10.04 GB 11,78 US$ 0.0
UK cPanel Basic 3 GB 10.04 GB 11,78 US$ 0.0
Cyprus cPanel Plus 5 GB 19.97 GB 17,67 US$ 0.0
Malta cPanel Plus 5 GB 19.97 GB 17,67 US$ 0.0
UK cPanel Plus 5 GB 19.97 GB 17,67 US$ 0.0
Cyprus cPanel Pro 10 GB 30 GB 29,45 US$ 0.0
Malta cPanel Pro 10 GB 30 GB 29,45 US$ 0.0
UK cPanel Pro 10 GB 30 GB 29,45 US$ 0.0

Các gói VPS Hosting

Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ RAM Hệ điều hành Giá Score
Cyprus Flexi VPS - 512MB/1vCPU/10GB 10 GB 512 MB 29,45 US$ 0.0
Malta Flexi VPS - 512MB/1vCPU/10GB 10 GB 512 MB 29,45 US$ 0.0
UK Flexi VPS - 512MB/1vCPU/10GB 10 GB 512 MB 29,45 US$ 0.0
Cyprus Flexi VPS 512MB/1vCPU/20GB 20 GB 512 MB 36,52 US$ 0.0
Malta Flexi VPS 512MB/1vCPU/20GB 20 GB 512 MB 36,52 US$ 0.0
UK Flexi VPS 512MB/1vCPU/20GB 20 GB 512 MB 36,52 US$ 0.0
Cyprus Flexi VPS - 1GB/1vCPU/30GB 30 GB 1 GB 49,63 US$ 0.0
Malta Flexi VPS - 1GB/1vCPU/30GB 30 GB 1 GB 49,63 US$ 0.0
UK Flexi VPS - 1GB/1vCPU/30GB 30 GB 1 GB 49,63 US$ 0.0
Cyprus Flexi VPS - 2GB/2vCPU/30GB 30 GB 2 GB 71,12 US$ 0.0
Malta Flexi VPS - 2GB/2vCPU/30GB 30 GB 2 GB 71,12 US$ 0.0
UK Flexi VPS - 2GB/2vCPU/30GB 30 GB 2 GB 71,12 US$ 0.0
Cyprus Flexi VPS - 4GB/2vCPU/50GB 50 GB 4 GB 109,38 US$ 0.0
Malta Flexi VPS - 4GB/2vCPU/50GB 50 GB 4 GB 109,38 US$ 0.0
UK Flexi VPS - 4GB/2vCPU/50GB 50 GB 4 GB 109,38 US$ 0.0
Cyprus Flexi VPS - 4GB/4vCPU/100GB 100 GB 4 GB 163,57 US$ 0.0
Malta Flexi VPS - 4GB/4vCPU/100GB 100 GB 4 GB 163,57 US$ 0.0
UK Flexi VPS - 4GB/4vCPU/100GB 100 GB 4 GB 163,57 US$ 0.0
Cyprus Flexi VPS - 6GB/2vCPU/80GB 80 GB 6 GB 154,71 US$ 0.0
Malta Flexi VPS - 6GB/2vCPU/80GB 80 GB 6 GB 154,71 US$ 0.0
UK Flexi VPS - 6GB/2vCPU/80GB 80 GB 6 GB 154,71 US$ 0.0
Cyprus Flexi VPS - 8GB/2vCPU/60GB 60 GB 8 GB 163,52 US$ 0.0
Malta Flexi VPS - 8GB/2vCPU/60GB 60 GB 8 GB 163,52 US$ 0.0
UK Flexi VPS - 8GB/2vCPU/60GB 60 GB 8 GB 163,52 US$ 0.0
Cyprus Flexi VPS - 12GB/4vCPU/160GB 160 GB 12 GB 302,48 US$ 0.0
Malta Flexi VPS - 12GB/4vCPU/160GB 160 GB 12 GB 302,48 US$ 0.0
UK Flexi VPS - 12GB/4vCPU/160GB 160 GB 12 GB 302,48 US$ 0.0
Cyprus Flexi VPS - 16GB/4vCPU/80GB 80 GB 16 GB 294,18 US$ 0.0
Malta Flexi VPS - 16GB/4vCPU/80GB 80 GB 16 GB 294,18 US$ 0.0
UK Flexi VPS - 16GB/4vCPU/80GB 80 GB 16 GB 294,18 US$ 0.0
Los Angeles Flexi VPS - 512 MB/1 vCPU/10 GB 10 GB 512 MB 17,67 US$ 0.0
Los Angeles Flexi VPS - 512 MB/1 vCPU/20 GB 20 GB 512 MB 24,74 US$ 0.0
Los Angeles Flexi VPS - 1 GB/1 vCPU/30 GB 30 GB 1 GB 37,84 US$ 0.0
Los Angeles Flexi VPS - 2 GB/2 vCPU/30 GB 30 GB 2 GB 59,32 US$ 0.0
Los Angeles Flexi VPS - 4 GB/2 vCPU/50 GB 50 GB 4 GB 97,59 US$ 0.0
Los Angeles Flexi VPS - 4 GB/4 vCPU/100 GB 100 GB 4 GB 151,77 US$ 0.0
Los Angeles Flexi VPS - 6 GB/2 vCPU/80 GB 80 GB 6 GB 136,88 US$ 0.0
Los Angeles Flexi VPS - 8 GB/2 vCPU/60 GB 60 GB 8 GB 152,90 US$ 0.0
Los Angeles Flexi VPS - 12 GB/4 vCPU/160 GB 160 GB 12 GB 213,97 US$ 0.0
Los Angeles Flexi VPS - 16 GB/4 vCPU/80 GB 80 GB 16 GB 276,36 US$ 0.0
Netherlands Splash VPS 20 GB 512 MB 5,88 US$ 0.0
Netherlands Splash VPS 20 GB 512 MB 5,88 US$ 0.0
Netherlands Lite VPS 30 GB 1 GB 7,06 US$ 0.0
Netherlands Lite VPS 30 GB 1 GB 7,06 US$ 0.0
Netherlands Dual VPS 60 GB 2 GB 18,84 US$ 0.0
Netherlands Dual VPS 60 GB 2 GB 18,84 US$ 0.0
Netherlands Extra VPS 80 GB 4 GB 30,62 US$ 0.0
Netherlands Extra VPS 80 GB 4 GB 30,62 US$ 0.0
Netherlands Quad VPS 100 GB 4 GB 42,40 US$ 0.0
Netherlands Quad VPS 100 GB 4 GB 42,40 US$ 0.0
Netherlands Dodi VPS 120 GB 8 GB 65,96 US$ 0.0
Netherlands Dodi VPS 120 GB 8 GB 65,96 US$ 0.0
Netherlands XE VPS 160 GB 6 GB 77,74 US$ 0.0
Netherlands XE VPS 160 GB 6 GB 77,74 US$ 0.0
Netherlands Octa VPS 200 GB 8 GB 91,87 US$ 0.0
Netherlands Octa VPS 200 GB 8 GB 91,87 US$ 0.0
Singapore Splash VPS 20 GB 512 MB 8,23 US$ 0.0
Singapore Splash VPS 20 GB 512 MB 8,23 US$ 0.0
Singapore Lite VPS 30 GB 1 GB 10,59 US$ 0.0
Singapore Lite VPS 30 GB 1 GB 10,59 US$ 0.0
Singapore Dual VPS 60 GB 2 GB 23,55 US$ 0.0
Singapore Dual VPS 60 GB 2 GB 23,55 US$ 0.0
Singapore Extra VPS 80 GB 4 GB 35,33 US$ 0.0
Singapore Extra VPS 80 GB 4 GB 35,33 US$ 0.0
Singapore Quad VPS 100 GB 4 GB 49,46 US$ 0.0
Singapore Quad VPS 100 GB 4 GB 49,46 US$ 0.0
Singapore Dodi VPS 120 GB 8 GB 70,67 US$ 0.0
Singapore Dodi VPS 120 GB 8 GB 70,67 US$ 0.0
Singapore XE VPS 160 GB 6 GB 82,45 US$ 0.0
Singapore XE VPS 160 GB 6 GB 82,45 US$ 0.0
Singapore Octa VPS 200 GB 8 GB 101,30 US$ 0.0
Singapore Octa VPS 200 GB 8 GB 101,30 US$ 0.0
Forex FX Lite 30 GB 1 GB 11,77 US$ 0.0
Forex FX Basic 40 GB 2 GB 17,67 US$ 0.0
Forex FX Advanced 50 GB 2 GB 24,73 US$ 0.0
Forex FX Pro 80 GB 4 GB 35,33 US$ 0.0
Forex FX Expert 50 GB 4 GB 53,01 US$ 0.0
Forex FX Elite 120 GB 6 GB 82,45 US$ 0.0

Gói cước máy chủ chuyên dụng

Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ RAM Hệ điều hành Giá Score
Cyprus Budget Servers - NS-BS2204 500 GB 4 GB 170,81 US$ 0.0
Cyprus Budget Servers - NS-BS4308 500 GB 8 GB 182,59 US$ 0.0
Cyprus Budget Servers - NS-BS4508 1000 GB 8 GB 212,04 US$ 0.0
Cyprus Enterprise Servers - NS-MD4116 2 TB 16 GB 212,04 US$ 0.0
Cyprus Enterprise Servers - NS-MD4224 600 GB 24 GB 235,60 US$ 0.0
Cyprus Enterprise Servers - NS-MD4316 600 GB 16 GB 235,60 US$ 0.0
Cyprus Enterprise Servers - NS-MD6464 1.76 TB 64 GB 282,72 US$ 0.0
Cyprus Enterprise Servers - NS-MD4548 1.17 TB 48 GB 388,74 US$ 0.0
Cyprus Enterprise Servers - NS-MD4648 2.4 TB 48 GB 424,08 US$ 0.0
Cyprus Enterprise Servers - NS-MD6748 2.4 TB 48 GB 447,64 US$ 0.0
Cyprus Enterprise Servers - NS-HD6196 2.4 TB 96 GB 524,21 US$ 0.0
Cyprus Enterprise Servers - NS-HD8564 4 TB 64 GB 365,18 US$ 0.0
Cyprus Enterprise Servers - NS-HD8264 4.7 TB 64 GB 583,11 US$ 0.0
Cyprus Enterprise Servers - NS-HD83144 4.7 TB 144 GB 718,58 US$ 0.0
Cyprus Enterprise Servers - NS-HQ84128 1.17 TB 128 GB 1.176,82 US$ 0.0
Budget - Malta Dedi Fixed 1 320 GB 4 GB 159,03 US$ 0.0
Budget - Malta Dedi Fixed 2 500 GB 4 GB 170,81 US$ 0.0
Budget - Malta Dedi Fixed 3 500 GB 8 GB 182,59 US$ 0.0
Budget - Malta Dedi Fixed 4 292 GB 8 GB 194,37 US$ 0.0
Budget - Malta Dedi Fixed 5 1 TB 8 GB 212,04 US$ 0.0
Malta Enterprise Servers - NS-MD42016 8 TB 16 GB 233,24 US$ 0.0
Malta Enterprise Servers - NS-MD4116 2 TB 16 GB 212,04 US$ 0.0
Malta Enterprise Servers - NS-MS41864 400 GB 64 GB 530,10 US$ 0.0
Malta Enterprise Servers - NS-MD4224 600 GB 24 GB 235,60 US$ 0.0
Malta Enterprise Servers - NS-MD4316 600 GB 16 GB 235,60 US$ 0.0
Malta Enterprise Servers - NS-MD6464 1.76 TB 64 GB 282,72 US$ 0.0
Malta Enterprise Servers - NS-MD4548 1.2 TB 48 GB 388,74 US$ 0.0
Malta Enterprise Servers - NS-MD4648 2.4 TB 48 GB 424,08 US$ 0.0
Malta Enterprise Servers - NS-MD6748 2.4 TB 48 GB 447,64 US$ 0.0
Malta Enterprise Servers - NS-HD6196 4.7 TB 96 GB 524,21 US$ 0.0
Malta Enterprise Servers - NS-HD8264 4.7 TB 64 GB 583,11 US$ 0.0
Malta Enterprise Servers - NS-HD83144 4.7 TB 144 GB 718,58 US$ 0.0
Malta Enterprise Servers - NS-HQ84128 1.2 TB 128 GB 1.176,82 US$ 0.0
UK NSUK-E31270v6-1 7.81 TB 64 GB 173,17 US$ 0.0
UK NSUK-E31270v6-2 15.6 TB 64 GB 227,35 US$ 0.0
UK NSUK-E31270v6-3 960 GB 64 GB 173,17 US$ 0.0
UK NSUK-E31270v6-4 15.6 TB 64 GB 186,12 US$ 0.0
NSUK-E31270v6-5 7 GB 64 GB 710,33 US$ 0.0
UK NSUK-E31270v6-6 1.88 TB 64 GB 227,35 US$ 0.0
UK NSUK-E31270v6-7 15.6 TB 64 GB 240,31 US$ 0.0
UK NSUK-E52660v3-1 4.4 TB 128 GB 414,66 US$ 0.0
UK NSUK-E52660v3-2 6.3 TB 128 GB 481,80 US$ 0.0
UK NSUK-E52660v3-3 23.91 TB 128 GB 561,91 US$ 0.0
UK NSUK-E52660v3-4 47.3 TB 128 GB 723,29 US$ 0.0
UK NSUK-E52660v3-5 1.88 TB 128 GB 401,70 US$ 0.0
UK NSUK-E52660v3-6 7.81 TB 128 GB 468,84 US$ 0.0
UK NSUK-E52660v3-7 5.6 TB 128 GB 603,14 US$ 0.0
UK NSUK-E52660v3-8 234.4 TB 128 GB 937,69 US$ 0.0
UK NSUK-2Silver4114-1 72.7 TB 128 GB 803,40 US$ 0.0
UK NSUK-2Silver4114-2 4.4 TB 128 GB 548,95 US$ 0.0
UK NSUK-2Silver4114-3 12.19 TB 128 GB 616,09 US$ 0.0
UK NSUK-2Silver4114-4 23.91 TB 128 GB 696,20 US$ 0.0
UK NSUK-2Silver4114-5 47.3 TB 128 GB 857,58 US$ 0.0
UK NSUK-2Silver4114-6 1.88 TB 128 GB 603,14 US$ 0.0
UK NSUK-2Silver4114-7 1.88 TB 128 GB 603,14 US$ 0.0
UK NSUK-2Silver4114-8 5.6 TB 128 GB 736,25 US$ 0.0
UK NSUK-2Silver4114-9 23.4 TB 128 GB 1.071,98 US$ 0.0
UK NSUK-E31220v1-1 3.91 TB 16 GB 54,19 US$ 0.0
UK NSUK-E31220v1-2 3.91 TB 32 GB 69,50 US$ 0.0
UK NSUK-E31220v1-3 480 GB 16 GB 54,19 US$ 0.0
UK NSUK-E31220v1-4 480 GB 32 GB 69,50 US$ 0.0
UK NSUK-E52430v1-1 7.81 TB 64 GB 136,65 US$ 0.0
UK NSUK-E52430v1-2 960 GB 64 GB 139,00 US$ 0.0
UK NSUK-E52430v1-3 4.4 TB 64 GB 137,83 US$ 0.0
Netherlands AMS-R220-S4 3.91 TB 32 GB 140,18 US$ 0.0
Netherlands AMS-R230-S4 3.91 TB 32 GB 140,18 US$ 0.0
Netherlands AMS-R240-S4 1.95 TB 32 GB 147,25 US$ 0.0
Netherlands AMS-R240-S4-2 1.95 TB 32 GB 147,25 US$ 0.0
Netherlands AMS-R340-S6 500 GB 32 GB 188,48 US$ 0.0
Netherlands AMS-R340-S8 500 GB 32 GB 255,63 US$ 0.0
Netherlands AMS-R430-D8 3.91 TB 32 GB 349,87 US$ 0.0
Netherlands AMS-R440-D10 3.91 TB 32 GB 376,96 US$ 0.0
Netherlands AMS-R530-D8 3.91 TB 32 GB 498,29 US$ 0.0
Netherlands AMS-R540-D10 3.91 TB 32 GB 552,48 US$ 0.0
Netherlands AMS-R730-D12 3.91 TB 32 GB 823,42 US$ 0.0
Netherlands AMS-R740-D14 3.91 TB 32 GB 877,61 US$ 0.0
Singapore SG-R220-S4 3.91 TB 32 GB 255,63 US$ 0.0
Singapore SG-R230-S4 3.91 TB 32 GB 255,63 US$ 0.0
Singapore SG-R240-S4 1.95 TB 32 GB 286,25 US$ 0.0
Singapore SG-R240-S4-2 1.95 TB 32 GB 286,25 US$ 0.0
Singapore SG-R430-D8 3.91 TB 32 GB 680,88 US$ 0.0
Singapore SG-R440-D10 3.91 TB 32 GB 724,47 US$ 0.0
Singapore SG-R530-D8 3.91 TB 32 GB 751,56 US$ 0.0
Singapore SG-R540-D10 3.91 TB 32 GB 824,60 US$ 0.0
Singapore SG-R730-D12 3.91 TB 32 GB 1.187,42 US$ 0.0
Singapore SG-R740-D14 3.91 TB 32 GB 1.262,82 US$ 0.0
Đã bao gồm tên miền miễn phí khi mua bất kì dịch vụ hosting nò từ NetShop Internet Services Ltd

NetShop Internet Services Ltd không phù hợp với nhu cầu của bạn?

Tìm thêm các công ty cung cấp dịch vụ Hosting tương tự
Hostinger
1979 nhận xét
Từ 0,99 US$ / tháng
InterServer
360 nhận xét
Từ 2,50 US$ / tháng
Hostwinds
1034 nhận xét
Từ 4,99 US$ / tháng

Cần được hỗ trợ tìm ra dịch vụ lưu trữ phù hợp với nhu cầu của bạn?

Trả lời một vài câu hỏi rất đơn giản và bạn sẽ tìm được câu trả lời Bắt đầu bây giờ