Viết nhận xét

Các coupons & Deals của Hostiger năm 2022

Tất cả coupon của Hostiger đã hết hạn, nhưng bạn có thể thử một vài coupon cũ, thỉnh thoảng vẫn còn hiệu lực.

Cho thấy:

Black Friday

Lần thử gần đây nhất: 194 Ngày, 12 Tiếng đồng hồ và 54 Phút đã qua,

Nó có dùng được không?

1
0

All Hosting Packages 50% Discount

See More
50% Hosting
riday
Hiển mã code
1 người dùng đã sử dụng phiếu thưởng này

All Hosting Packages 50% Discount

First month only $1.50

Lần thử gần đây nhất: 1073 Ngày, 13 Tiếng đồng hồ và 5 Phút đã qua,

Nó có dùng được không?

1
0

https://www.hostigger.com/openstack-vps

First Plan, First month only $1.50

- 1 Core CPU
- 2 GB RAM
- 20 GB SSD
- 2 TB Bandwidth
- 1 IP Address
- Europe or North America

See More
$1.5 VPS
F6Z6N
Hiển mã code
0 người dùng đã sử dụng phiếu thưởng này

https://www.hostigger.com/openstack-vps

First Plan, First month only $1.50

- 1 Core CPU
- 2 GB RAM
- 20 GB SSD
- 2 TB Bandwidth
- 1 IP Address
- Europe or North America

no

Lần thử gần đây nhất: Mới đây,

Nó có dùng được không?

0
0

Single Intel Xeon X5670 Six Core – 2.93Ghz, 12M Cache (12 Core HT)
16GB RAM
1x240 GB SSD or 1x300GB SAS
15TB Traffic
1000Mbps Uplink
/29 IPv4 – 5 Usable IPs
KVM over IP, Remote Power Control
INCLUDES: FREE DDoS Protection

$49,99/monthly

See More
$49,99 Dedicated
Hiện deal
0 người dùng đã sử dụng phiếu thưởng này

Single Intel Xeon X5670 Six Core – 2.93Ghz, 12M Cache (12 Core HT)
16GB RAM
1x240 GB SSD or 1x300GB SAS
15TB Traffic
1000Mbps Uplink
/29 IPv4 – 5 Usable IPs
KVM over IP, Remote Power Control
INCLUDES: FREE DDoS Protection

$49,99/monthly

Goodbye 2020 - 50% Discount

Lần thử gần đây nhất: 535 Ngày, 9 Tiếng đồng hồ và 33 Phút đã qua,

Nó có dùng được không?

0
0

VPS, Virtual Dedicated Servers, Dedicated Servers
The discounted price will be valid for the following years.

See More
Hiện deal
0 người dùng đã sử dụng phiếu thưởng này

VPS, Virtual Dedicated Servers, Dedicated Servers
The discounted price will be valid for the following years.

X2 RAM $47,88/yearly

Lần thử gần đây nhất: 360 Ngày, 15 Tiếng đồng hồ và 54 Phút đã qua,

Nó có dùng được không?

0
0

1 vCore CPU
(2 GB RAM) 4GB RAM!
20 GB SSD
1 IPv4 Usable
/128 IPv6 Usable
100 Mbps Network
Public Network Port

See More
Hiện deal
0 người dùng đã sử dụng phiếu thưởng này

1 vCore CPU
(2 GB RAM) 4GB RAM!
20 GB SSD
1 IPv4 Usable
/128 IPv6 Usable
100 Mbps Network
Public Network Port

High RAM $59,99/yearly

Lần thử gần đây nhất: 360 Ngày, 15 Tiếng đồng hồ và 54 Phút đã qua,

Nó có dùng được không?

0
0

1 vCore CPU
10 GB RAM
50 GB SSD
1 IPv4 Usable
200 Mbps Network
Public Network Port

See More
Hiện deal
0 người dùng đã sử dụng phiếu thưởng này

1 vCore CPU
10 GB RAM
50 GB SSD
1 IPv4 Usable
200 Mbps Network
Public Network Port

Welcome Summers - XS Plan

Lần thử gần đây nhất: 353 Ngày, 17 Tiếng đồng hồ và 18 Phút đã qua,

Nó có dùng được không?

0
0

1 vCore CPU
2 GB RAM
20 GB SSD
1 IPv4 Usable
100 Mbps Network
Public Network Port

$35,88/yr - $20,00/yr

See More
Hiện deal
0 người dùng đã sử dụng phiếu thưởng này

1 vCore CPU
2 GB RAM
20 GB SSD
1 IPv4 Usable
100 Mbps Network
Public Network Port

$35,88/yr - $20,00/yr

Welcome Summers - Plan S

Lần thử gần đây nhất: 353 Ngày, 17 Tiếng đồng hồ và 18 Phút đã qua,

Nó có dùng được không?

0
0

2 vCore CPU
4 GB RAM
40 GB SSD
1 IPv4 Usable
200 Mbps Network
Public Network Port

$59,88/yr - $30,00/yr

See More
Hiện deal
0 người dùng đã sử dụng phiếu thưởng này

2 vCore CPU
4 GB RAM
40 GB SSD
1 IPv4 Usable
200 Mbps Network
Public Network Port

$59,88/yr - $30,00/yr

Welcome Summers - Plan M

Lần thử gần đây nhất: 353 Ngày, 17 Tiếng đồng hồ và 18 Phút đã qua,

Nó có dùng được không?

0
0

2 vCore CPU
6 GB RAM
60 GB SSD
1 IPv4 Usable
300 Mbps Network
Public Network Port

$83,88/yr - $50,00/yr

See More
Hiện deal
0 người dùng đã sử dụng phiếu thưởng này

2 vCore CPU
6 GB RAM
60 GB SSD
1 IPv4 Usable
300 Mbps Network
Public Network Port

$83,88/yr - $50,00/yr

Welcome Summers - Plan L

Lần thử gần đây nhất: 353 Ngày, 17 Tiếng đồng hồ và 18 Phút đã qua,

Nó có dùng được không?

0
0

4 vCore CPU
8 GB RAM
80 GB SSD
1 IPv4 Usable
300 Mbps Network
Public Network Port

$119,88/yr - $60,00/yr

See More
Hiện deal
0 người dùng đã sử dụng phiếu thưởng này

4 vCore CPU
8 GB RAM
80 GB SSD
1 IPv4 Usable
300 Mbps Network
Public Network Port

$119,88/yr - $60,00/yr

Welcome Summers - Plan XL

Lần thử gần đây nhất: 353 Ngày, 17 Tiếng đồng hồ và 18 Phút đã qua,

Nó có dùng được không?

0
0

6 vCore CPU
12 GB RAM
120 GB SSD
1 IPv4 Usable
200 Mbps Network
Public Network Port

$179,88/yr - $80,00/yr

See More
Hiện deal
0 người dùng đã sử dụng phiếu thưởng này

6 vCore CPU
12 GB RAM
120 GB SSD
1 IPv4 Usable
200 Mbps Network
Public Network Port

$179,88/yr - $80,00/yr

Welcome Summers - Plan XXL

Lần thử gần đây nhất: 353 Ngày, 17 Tiếng đồng hồ và 18 Phút đã qua,

Nó có dùng được không?

0
0

8 vCore CPU
16 GB RAM
160 GB SSD
1 IPv4 Usable
200 Mbps Network
Public Network Port

$239,88/yr - $99,00/yr

See More
Hiện deal
0 người dùng đã sử dụng phiếu thưởng này

8 vCore CPU
16 GB RAM
160 GB SSD
1 IPv4 Usable
200 Mbps Network
Public Network Port

$239,88/yr - $99,00/yr

Goodbye Summer - 30% Discount

Lần thử gần đây nhất: 256 Ngày, 9 Tiếng đồng hồ và 58 Phút đã qua,

Nó có dùng được không?

0
0

Goodbye Summer Discount!
Instant 30% Discount on Annual Orders!

See More
Hiện deal
0 người dùng đã sử dụng phiếu thưởng này

Goodbye Summer Discount!
Instant 30% Discount on Annual Orders!

Coupon cũ