Marin Dujic

Tác giả: Marin Dujic

Marin Dujic là nhà văn chuyên nghiệp kim nhà bình luận và trợ lý tại HostAdvice. Là thành viên lâu năm và có nhiều kinh nghiệm tại HostAdvice, Marin chịu trách nhiệm chính cấp phép các đánh giá người dùng gửi lên cũng như các khâu vận hành quan trọng của HostAdvice. Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật điện tử, anh ấy còn là một chuyên viên thiết kế đồ họa và chính Marin đã thiết kế trang web của chúng tôi