Kaity Melekhin
Kaity Melekhin

Kaity Melekhin

Hosting Expert

eginning as an expat, Kaity started writing as a freelancer after leaving her home country. Before that, she spent time in real estate while working towards her Bachelor’s degree at the University of Wyoming. She then began her career as an engineer in the energy industry after graduating with a degree in Petroleum Engineering. While traveling, Kaity decided to pursue a lifelong passion for writing and turned her talents elsewhere. She has since returned to the United States with her husband and now writes full-time for major brands and various marketing agencies.

Latest Articles by Kaity Melekhin

HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.

Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.

Click to go to the top of the page
Go To Top