Felix Makinde
Felix Makinde

Felix Makinde

Hosting Expert

Makinde Felix is a seasoned and experienced freelance writer who offers SEO content writing, copywriting, and blog services, with over five years of experience. He is notorious for writing captivating and engaging content in different niches such as technology, marketing, landing pages, home management and improvement, finances, Product description, real estate, art, etc. He has helped many companies get their story across to targeted populations. Thereby helping the companies address prospects and clients for a new generation of marketing. He loves to read and play football in his spare time.

Latest Articles by Felix Makinde

Show more articles

HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.

Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.

Click to go to the top of the page
Go To Top