Quốc gia
CMS
Hệ điều hành
Ngôn ngữ lập trình

Top các Quốc gia

Hoa Kỳ
Đức
Vương quốc Anh
Nhật Bản
Pháp
Hà Lan
Canada
Trung Quốc
Nga
Ý

Top CMS

WordPress
Wix
Shopify
Sitefinity
Drupal
Joomla
Squarespace
Jimdo
Weebly
1C-Bitrix

Top Hệ điều hành

Windows Server
UNIX
Ubuntu
CentOS
Debian
Red Hat
FreeBSD
Gentoo
Fedora
SUSE

Top Ngôn ngữ lập trình

PHP
Microsoft ASP.NET
Lua
Java
Ruby
Node.js
Perl
Python
Go
Erlang

Quốc gia

CMS

Hệ điều hành

Ngôn ngữ lập trình

Thị phần Máy chủ ở Phần Lan trong 2022

Dưới đây là Máy chủ (Web server) có nhiều khách hàng nhất ở Phần Lan

1.
Apache
58.15%
2.
Nginx
28.04%
3.
LiteSpeed
6.20%
4.
IIS
2.29%
5.
Phusion Passenger
0.14%
6.
Apache Tomcat
0.13%
7.
lighttpd
0.13%
8.
Caddy
0.04%
9.
Zope
0.03%
10.
Apache Traffic Server
0.03%
11.
HHVM
0.02%
12.
Hiawatha
0.02%
13.
Oracle HTTP Server
0.01%
14.
Jetty
0.01%
15.
gunicorn
0.01%
16.
Monkey HTTP Server
0.01%
17.
Google App Engine
0.01%
18.
Microsoft HTTPAPI
0.01%
19.
Lotus Domino
0.01%
20.
OpenGSE
0.01%
21.
mini_httpd
0.01%
22.
Resin
0.01%
23.
Tengine
0.01%

Thị phần GEO Hosting năm 2022