4.8
TUYỆT VỜI!
 • Thân thiện với Người dùng
  4.7
 • Hỗ trợ
  4.8
 • Tính năng
  4.7
 • Độ tin cậy
  4.9
 • Gói cước
  4.8
Viết nhận xét Xem BlueVPS

Các đánh giá và ý kiến chuyên gia về BlueVPS

Phạm vi định giá

VPS 3,99 US$ - 120,00 US$
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) 59,00 US$ - 239,00 US$

Data Centers

Xem lại ngôn ngữ
Dịch vụ được sử dụng

Hiện tại chưa có đánh giá nào cho BlueVPS tiếng Việt, nếu bạn đã từng sử dụng bất kì dịch vụ nào của họ, xin vui lòng trở thành người đầu tiên viết đánh giá tiếng Việt

Giá thành, Gói cước & Tính năng BlueVPS- 2023

Các gói VPS Hosting

Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
bKVM 512 6 GB 1 x 2.66GHz 512 MB 3,99 US$ 3.9 Chi tiết
bVKM 1024 20 GB 2 x 2.66GHz 1 GB 6,99 US$ 4.8 Chi tiết
bKVM 2048 30 GB 2 x 2.66GHz 2 GB 10,00 US$ 4.7 Chi tiết
bKVM 4096 100 GB 2 x 2.66GHz 4 GB 24,99 US$ 5.0 Chi tiết
bKVM 6144 150 GB 2 x 2.66GHz 6 GB 29,99 US$ 4.8 Chi tiết
bKVM 8192 200 GB 4 x 2.66GHz 8 GB 34,99 US$ 4.8 Chi tiết
bKVM 12288 300 GB 4 x 2.66GHz 12 GB 44,99 US$ 4.8 Chi tiết
bWKVM 1024 25 GB 2 x 2.66GHz 1 GB 12,99 US$ 4.8 Chi tiết
bWKVM 2048 30 GB 2 x 2.66GHz 2 GB 15,00 US$ 4.8 Chi tiết
bWKVM 4096 100 GB 2 x 2.66GHz 4 GB 29,99 US$ 4.9 Chi tiết
bWKVM 6144 200 GB 2 x 2.66GHz 6 GB 34,99 US$ 4.8 Chi tiết
bWKVM 8192 300 GB 4 x 2.66GHz 8 GB 40,99 US$ 4.8 Chi tiết
bWKVM 12288 400 GB 4 x 2.66GHz 12 GB 49,99 US$ 4.8 Chi tiết
bWKVM 16384 500 GB 4 x 2.66GHz 16 GB 59,00 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bKVM 512 6 GB 1 x 2.66GHz 512 MB 4,99 US$ 5.0 Chi tiết
SSD-bKVM 1024 20 GB 2 x 2.66GHz 1 GB 7,99 US$ 4.6 Chi tiết
SSD-bKVM 2048 30 GB 2 x 2.66GHz 2 GB 11,00 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bKVM-4096 60 GB 2 x 2.66GHz 4 GB 25,99 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bKVM-6144 100 GB 2 x 2.66GHz 6 GB 30,00 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bKVM-8192 120 GB 4 x 2.66GHz 8 GB 38,99 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bKVM-12288 180 GB 4 x 2.66GHz 12 GB 49,00 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bKVM 16384 200 GB 6 x 2.66GHz 16 GB 59,00 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bWKVM 1024 25 GB 2 x 2.66GHz 1 GB 13,99 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bWKVM 2048 30 GB 2 x 2.66GHz 2 GB 15,00 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bWKVM 4096 60 GB 2 x 2.66GHz 4 GB 32,99 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bWKVM-6144 100 GB 2 x 2.66GHz 6 GB 34,99 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bWKVM-8192 120 GB 4 x 2.66GHz 8 GB 40,99 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bWKVM-12288 180 GB 4 x 2.66GHz 12 GB 49,99 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bWKVM-16384 200 GB 4 x 2.66GHz 16 GB 69,00 US$ 4.8 Chi tiết
bKVM HK 512 6 GB 1 x 2.66GHz 512 MB 7,99 US$ 4.8 Chi tiết
bKVM HK 1024 20 GB 2 x 2.66GHz 1 GB 10,99 US$ 4.8 Chi tiết
bKVM HK 2048 30 GB 2 x 2.66GHz 2 GB 14,00 US$ 4.8 Chi tiết
bKVM HK 4096 100 GB 2 x 2.66GHz 4 GB 28,99 US$ 4.8 Chi tiết
bKVM HK 6144 150 GB 2 x 2.66GHz 6 GB 33,99 US$ 4.8 Chi tiết
bKVM HK 8192 200 GB 4 x 2.66GHz 8 GB 38,99 US$ 4.8 Chi tiết
bKVM HK 12288 300 GB 4 x 2.66GHz 12 GB 48,99 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bKVM HK 512 6 GB 1 x 2.66GHz 512 MB 8,99 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bKVM HK 1024 20 GB 2 x 2.66GHz 1 GB 11,99 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bKVM HK 2048 30 GB 2 x 2.66GHz 2 GB 15,00 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bKVM HK 4096 60 GB 2 x 2.66GHz 4 GB 29,99 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bKVM HK 6144 100 GB 2 x 2.66GHz 6 GB 34,00 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bKVM HK 8192 120 GB 4 x 2.66GHz 8 GB 42,99 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bKVM HK 12288 180 GB 4 x 2.66GHz 12 GB 53,00 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bKVM HK 16384 200 GB 6 x 2.66GHz 16 GB 63,00 US$ 4.8 Chi tiết
bWKVM HK 1024 25 GB 2 x 2.66GHz 1 GB 16,99 US$ 4.8 Chi tiết
bWKVM HK 2048 30 GB 2 x 2.66GHz 2 GB 18,00 US$ 4.8 Chi tiết
bWKVM HK 4096 100 GB 2 x 2.66GHz 4 GB 33,99 US$ 4.8 Chi tiết
bWKVM HK 6144 200 GB 2 x 2.66GHz 6 GB 38,99 US$ 4.8 Chi tiết
bWKVM HK 8192 300 GB 4 x 2.66GHz 8 GB 44,99 US$ 4.8 Chi tiết
bWKVM HK 12288 400 GB 4 x 2.66GHz 12 GB 53,99 US$ 4.8 Chi tiết
bWKVM HK 16384 500 GB 4 x 2.66GHz 16 GB 63,00 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bWKVM HK 1024 25 GB 2 x 2.66GHz 1 GB 17,99 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bWKVM HK 2048 30 GB 2 x 2.66GHz 2 GB 19,00 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bWKVM HK 4096 60 GB 2 x 2.66GHz 4 GB 36,99 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bWKVM HK 6144 100 GB 2 x 2.66GHz 6 GB 38,99 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bWKVM HK 8192 120 GB 4 x 2.66GHz 8 GB 44,99 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bWKVM HK 12288 180 GB 4 x 2.66GHz 12 GB 53,99 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bWKVM HK 16384 200 GB 4 x 2.66GHz 16 GB 73,00 US$ 4.8 Chi tiết
bKVM CY,UAE 512 6 GB 1 x 2.66GHz 512 MB 5,99 US$ 4.8 Chi tiết
bKVM CY,UAE 1024 20 GB 2 x 2.66GHz 1 GB 8,99 US$ 4.8 Chi tiết
bKVM CY,UAE 2048 30 GB 2 x 2.66GHz 2 GB 12,00 US$ 4.8 Chi tiết
bKVM CY,UAE 4096 100 GB 2 x 2.66GHz 4 GB 26,99 US$ 4.8 Chi tiết
bKVM CY,UAE 6144 150 GB 2 x 2.66GHz 6 GB 31,99 US$ 4.8 Chi tiết
bKVM CY,UAE 8192 200 GB 4 Nhân 8 GB 36,99 US$ 4.8 Chi tiết
bKVM CY,UAE 12288 300 GB 4 Nhân 12 GB 46,99 US$ 4.8 Chi tiết
bWKVM CY,UAE 1024 25 GB 2 Nhân 1 GB 14,99 US$ 4.8 Chi tiết
bWKVM CY,UAE 2048 30 GB 2 Nhân 2 GB 17,00 US$ 4.8 Chi tiết
bWKVM CY,UAE 4096 100 GB 2 x 2.66GHz 4 GB 31,99 US$ 4.8 Chi tiết
bWKVM CY,UAE 6144 200 GB 2 x 2.66GHz 6 GB 36,99 US$ 4.8 Chi tiết
bWKVM CY,UAE 8192 300 GB 4 x 2.66GHz 8 GB 42,99 US$ 4.8 Chi tiết
bWKVM CY,UAE 12288 400 GB 4 x 2.66GHz 12 GB 51,99 US$ 4.8 Chi tiết
bWKVM CY,UAE 16384 500 GB 4 x 2.66GHz 16 GB 61,00 US$ 4.8 Chi tiết
SSD bKVM CY,UAE 512 6 GB 1 x 2.66GHz 512 MB 6,99 US$ 4.8 Chi tiết
SSD bKVM CY,UAE 1024 20 GB 2 x 2.66GHz 1 GB 9,99 US$ 4.8 Chi tiết
SSD bKVM CY,UAE 2048 30 GB 2 x 2.66GHz 2 GB 13,00 US$ 4.8 Chi tiết
SSD bKVM CY,UAE 4096 60 GB 2 x 2.66GHz 4 GB 27,99 US$ 4.8 Chi tiết
SSD bKVM CY,UAE 6144 100 GB 2 x 2.66GHz 6 GB 32,00 US$ 5.0 Chi tiết
SSD bKVM CY,UAE 8192 120 GB 4 x 2.66GHz 8 GB 40,99 US$ 4.8 Chi tiết
SSD bKVM CY,UAE 12288 180 GB 4 x 2.66GHz 12 GB 51,00 US$ 4.8 Chi tiết
SSD-bKVM CY-UAE 16384 200 GB 6 x 2.66GHz 16 GB 61,00 US$ 4.8 Chi tiết
SSD bWKVM CY,UAE 1024 25 GB 2 x 2.66GHz 1 GB 15,99 US$ 4.8 Chi tiết
SSD bWKVM CY,UAE 2048 30 GB 2 x 2.66GHz 2 GB 17,00 US$ 4.8 Chi tiết
SSD bWKVM CY,UAE 4096 60 GB 2 x 2.66GHz 4 GB 34,99 US$ 4.8 Chi tiết
SSD bWKVM CY,UAE 6144 100 GB 2 x 2.66GHz 6 GB 36,99 US$ 4.8 Chi tiết
SSD bWKVM CY,UAE 8192 120 GB 4 x 2.66GHz 8 GB 42,99 US$ 4.8 Chi tiết
SSD bWKVM CY,UAE 12288 180 GB 4 x 2.66GHz 12 GB 51,99 US$ 4.8 Chi tiết
SSD bWKVM CY,UAE 16384 200 GB 4 x 2.66GHz 16 GB 71,00 US$ 4.8 Chi tiết
NVMe-bKVM 1024 12 GB 2 x 2.90GHz 1 GB 6,00 US$ 4.8 Chi tiết
NVMe-bKVM 2048 20 GB 3 x 2.90GHz 2 GB 12,00 US$ 4.8 Chi tiết
NVMe-bKVM 4096 40 GB 4 x 2.90GHz 4 GB 20,00 US$ 4.8 Chi tiết
NVMe-bKVM 8192 80 GB 6 x 2.90GHz 8 GB 40,00 US$ 4.8 Chi tiết
NVMe-bKVM 16384 150 GB 8 x 2.90GHz 16 GB 60,00 US$ 4.8 Chi tiết
NVMe-bKVM 32768 200 GB 10 x 2.90GHz 32 GB 119,00 US$ 4.8 Chi tiết
NVMe-bWKVM 2048 25 GB 3 x 2.90GHz 2 GB 15,00 US$ 4.8 Chi tiết
NVMe-bWKVM 4096 40 GB 4 x 2.90GHz 4 GB 30,00 US$ 4.8 Chi tiết
NVMe-bWKVM 8192 80 GB 6 x 2.90GHz 8 GB 45,00 US$ 4.8 Chi tiết
NVMe-bWKVM 16384 150 GB 8 x 2.90GHz 16 GB 65,00 US$ 4.8 Chi tiết
NVMe-bWKVM 32768 200 GB 10 x 2.90GHz 32 GB 120,00 US$ 4.8 Chi tiết

Gói cước máy chủ chuyên dụng

Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
Intel Xeon E3-1230v2 500 GB 4 x 3.30GHz 31.25 GB 59,00 US$ 4.8 Chi tiết
Intel Xeon E5-2630v3 500 GB 8 x 3.20GHz 31.25 GB 69,00 US$ 4.8 Chi tiết
2xIntel Xeon E5-2620v2 500 GB 12 x 2.60GHz 125 GB 159,00 US$ 4.8 Chi tiết
2xIntel Xeon E5-2680v4 500 GB 28 x 3.20GHz 125 GB 239,00 US$ 4.8 Chi tiết
Intel Xeon E3-1230v5 500 GB 8 x 3.80GHz 15.6 GB 99,00 US$ 4.8 Chi tiết
Intel Xeon E5-2620v4 500 GB 8 x 3.00GHz 31.25 GB 149,00 US$ 4.8 Chi tiết

Tìm thêm các công ty cung cấp dịch vụ Hosting tương tự

 • 0
  Hostens
  Hoàn lại tiền 30 Ngày
  Đánh giá của chuyên gia
  Starting Price
  0,90 US$ / mo
  21 Gói Hosting
  1 Data Centers
  database
  Up to 80 GB Disk Space,16 TB Bandwidth
  check
  Offer One Of The Cheapest Prices On The Market
  check
  24/7 Customer Support Service
  Xem trang web
 • 11
  Kamatera
  Hoàn lại tiền Dùng thử miễn phí
  Đánh giá của chuyên gia
  Starting Price
  4,00 US$ / mo
  25 Gói Hosting
  12 Data Centers
  globe
  Purpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 Continents
  vps
  Fastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated Resources
  check
  Scalability And Ease Of Use
  Xem trang web
 • 2
  Webdock
  Hoàn lại tiền Bất cứ lúc nào
  Đánh giá của chuyên gia
  Starting Price
  3,25 US$ / mo
  16 Gói Hosting
  3 Data Centers
  vps
  Linux VPS Hosting With Instant Provisioning & Built-In Scaling
  check
  Three Green-Energy Data Centers, Including Mumbai, India
  shield-alt
  Awesome Control Panel, Lots Of Free Backups, Root Access, High Baseline Security & DDoS Protection
  Xem trang web
 • 10
  ChemiCloud
  Hoàn lại tiền 45 Ngày
  Tên miền miễn phí
  Starting Price
  2,98 US$ / mo
  13 Gói Hosting
  11 Data Centers
  check
  24/7 Award-Winning Support
  money-bill-alt
  Worry-Free - 45 Days Money Back
  database
  Simple Website Builder With Drag And Drop, Responsive Design, And Over 350 Templates
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh