5.0
TUYỆT VỜI!
 • Thân thiện với Người dùng
  5.0
 • Hỗ trợ
  5.0
 • Tính năng
  5.0
 • Độ tin cậy
  5.0
 • Gói cước
  4.9
Viết nhận xét Xem BargainBinServers

Các đánh giá và ý kiến chuyên gia về BargainBinServers

Phạm vi định giá

VPS 10,00 US$ - 420,00 US$
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) 32,00 US$ - 230,00 US$

Data Centers

Xem lại ngôn ngữ
Hiển thị thêm

Hiện tại chưa có đánh giá nào cho BargainBinServers tiếng Việt, nếu bạn đã từng sử dụng bất kì dịch vụ nào của họ, xin vui lòng trở thành người đầu tiên viết đánh giá tiếng Việt

Giá thành, Gói cước & Tính năng BargainBinServers- 2023

Các gói VPS Hosting

Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
Intel(R) Xeon(R) W-1290P 50 GB 1 x 2.40GHz 2 GB 10,00 US$ 5.0 Chi tiết
KVM VPS 50 GB 1 x 3.40GHz 1.95 GB 10,00 US$ 4.8 Chi tiết
KVM VPS 100 GB 2 x 3.40GHz 3.91 GB 20,00 US$ 5.0 Chi tiết
KVM VPS 150 GB 3 x 3.40GHz 5.86 GB 30,00 US$ 5.0 Chi tiết
KVM VPS 200 GB 4 x 3.40GHz 7.81 GB 40,00 US$ 5.0 Chi tiết
KVM VPS 250 GB 5 x 3.40GHz 9.77 GB 50,00 US$ 5.0 Chi tiết
KVM VPS 300 GB 6 x 3.40GHz 11.72 GB 60,00 US$ 5.0 Chi tiết
KVM VPS 400 GB 7 x 3.40GHz 13.7 GB 70,00 US$ 5.0 Chi tiết
KVM VPS 500 GB 8 x 3.40GHz 15.6 GB 80,00 US$ 5.0 Chi tiết
KVM VPS 750 GB 9 x 3.40GHz 23.4 GB 90,00 US$ 5.0 Chi tiết
KVM VPS 1000 GB 10 x 3.40GHz 31.25 GB 100,00 US$ 5.0 Chi tiết
HIGH-CONFIGURATION KVM VPS 256 GB 4 x 3.70GHz 7.81 GB 60,00 US$ 5.0 Chi tiết
HIGH-CONFIGURATION KVM VPS 512 GB 6 x 3.70GHz 11.72 GB 75,00 US$ 5.0 Chi tiết
HIGH-CONFIGURATION KVM VPS 1 TB 8 x 3.70GHz 15.6 GB 90,00 US$ 5.0 Chi tiết
HIGH-CONFIGURATION KVM VPS 1.5 TB 12 x 3.70GHz 23.4 GB 120,00 US$ 5.0 Chi tiết
HIGH-CONFIGURATION KVM VPS 1.95 TB 16 x 3.70GHz 31.25 GB 140,00 US$ 5.0 Chi tiết
HIGH-CONFIGURATION KVM VPS 2.93 TB 20 x 3.70GHz 48.83 GB 160,00 US$ 5.0 Chi tiết
10GBPS DDOS PROTECTED OPENVZ VPS 50 GB 1 x 3.70GHz 1.95 GB 15,00 US$ 5.0 Chi tiết
10GBPS DDOS PROTECTED OPENVZ VPS 100 GB 2 x 3.70GHz 3.91 GB 25,00 US$ 5.0 Chi tiết
10GBPS DDOS PROTECTED OPENVZ VPS 150 GB 3 x 3.70GHz 5.86 GB 35,00 US$ 5.0 Chi tiết
10GBPS DDOS PROTECTED OPENVZ VPS 200 GB 4 x 3.70GHz 7.81 GB 45,00 US$ 5.0 Chi tiết
10GBPS DDOS PROTECTED OPENVZ VPS 250 GB 5 x 3.70GHz 9.77 GB 55,00 US$ 5.0 Chi tiết
10GBPS DDOS PROTECTED OPENVZ VPS 300 GB 6 x 3.70GHz 11.72 GB 65,00 US$ 5.0 Chi tiết
10GBPS DDOS PROTECTED OPENVZ VPS 400 GB 7 x 3.70GHz 13.7 GB 75,00 US$ 5.0 Chi tiết
10GBPS DDOS PROTECTED OPENVZ VPS 500 GB 8 x 3.70GHz 15.6 GB 85,00 US$ 5.0 Chi tiết
10GBPS DDOS PROTECTED OPENVZ VPS 750 GB 9 x 3.70GHz 15.6 GB 95,00 US$ 5.0 Chi tiết
10GBPS DDOS PROTECTED OPENVZ VPS 1000 GB 10 x 3.70GHz 31.25 GB 105,00 US$ 5.0 Chi tiết
20Gbps DDoS Protected KVM VPS 50 GB 1 x 3.70GHz 1.95 GB 15,00 US$ 5.0 Chi tiết
20Gbps DDoS Protected KVM VPS 100 GB 2 x 3.70GHz 3.91 GB 25,00 US$ 5.0 Chi tiết
20Gbps DDoS Protected KVM VPS 150 GB 3 x 3.70GHz 5.86 GB 35,00 US$ 5.0 Chi tiết
20Gbps DDoS Protected KVM VPS 200 GB 4 x 3.70GHz 7.81 GB 45,00 US$ 5.0 Chi tiết
20Gbps DDoS Protected KVM VPS 250 GB 5 x 3.70GHz 9.77 GB 55,00 US$ 5.0 Chi tiết
20Gbps DDoS Protected KVM VPS 300 GB 6 x 3.70GHz 11.72 GB 65,00 US$ 5.0 Chi tiết
20Gbps DDoS Protected KVM VPS 400 GB 7 x 3.70GHz 13.7 GB 75,00 US$ 5.0 Chi tiết
20Gbps DDoS Protected KVM VPS 500 GB 8 x 3.70GHz 15.6 GB 85,00 US$ 5.0 Chi tiết
20Gbps DDoS Protected KVM VPS 750 GB 9 x 3.70GHz 15.6 GB 95,00 US$ 5.0 Chi tiết
20Gbps DDoS Protected KVM VPS 1000 GB 10 x 3.70GHz 31.25 GB 105,00 US$ 5.0 Chi tiết
Managed cPanel VPS 500 GB 4 x 3.70GHz 15.6 GB 45,00 US$ 5.0 Chi tiết
Managed cPanel VPS 1000 GB 8 x 3.70GHz 31.25 GB 75,00 US$ 5.0 Chi tiết
Managed cPanel VPS 1.95 TB 12 x 3.70GHz 62.5 GB 95,00 US$ 5.0 Chi tiết
Managed DirectAdmin VPS 500 GB 4 x 3.70GHz 15.6 GB 45,00 US$ 5.0 Chi tiết
Managed DirectAdmin VPS 1000 GB 8 x 3.70GHz 31.25 GB 75,00 US$ 5.0 Chi tiết
Managed DirectAdmin VPS 1.95 TB 12 x 3.70GHz 62.5 GB 95,00 US$ 5.0 Chi tiết
Managed Plesk VPS 500 GB 4 x 3.70GHz 15.6 GB 55,00 US$ 5.0 Chi tiết
Managed Plesk VPS 1000 GB 8 x 3.70GHz 31.25 GB 85,00 US$ 5.0 Chi tiết
Managed Plesk VPS 1.95 TB 12 x 3.70GHz 62.5 GB 105,00 US$ 5.0 Chi tiết
WINDOWS VPS HOSTING 50 GB 1 x 3.70GHz 1.95 GB 10,00 US$ 5.0 Chi tiết
WINDOWS VPS HOSTING 100 GB 2 x 3.70GHz 3.91 GB 20,00 US$ 5.0 Chi tiết
WINDOWS VPS HOSTING 150 GB 3 x 3.70GHz 5.86 GB 30,00 US$ 5.0 Chi tiết
WINDOWS VPS HOSTING 200 GB 4 x 3.70GHz 7.81 GB 40,00 US$ 5.0 Chi tiết
WINDOWS VPS HOSTING 250 GB 5 x 3.70GHz 9.77 GB 50,00 US$ 5.0 Chi tiết
WINDOWS VPS HOSTING 300 GB 6 x 3.70GHz 11.72 GB 60,00 US$ 5.0 Chi tiết
WINDOWS VPS HOSTING 400 GB 7 x 3.70GHz 13.7 GB 70,00 US$ 5.0 Chi tiết
WINDOWS VPS HOSTING 500 GB 8 x 3.70GHz 15.6 GB 80,00 US$ 5.0 Chi tiết
WINDOWS VPS HOSTING 750 GB 9 x 3.70GHz 15.6 GB 90,00 US$ 5.0 Chi tiết
WINDOWS VPS HOSTING 1000 GB 10 x 3.70GHz 31.25 GB 100,00 US$ 5.0 Chi tiết
WINDOWS VPS HOSTING 1.95 TB 11 x 3.70GHz 62.5 GB 150,00 US$ 5.0 Chi tiết
WINDOWS VPS HOSTING 2.93 TB 16 x 3.70GHz 93.75 GB 200,00 US$ 5.0 Chi tiết
PRO SERIES VPS SERVERS 256 GB 8 x 3.70GHz 7.81 GB 49,00 US$ 5.0 Chi tiết
PRO SERIES VPS SERVERS 500 GB 10 x 3.70GHz 15.6 GB 55,00 US$ 5.0 Chi tiết
PRO SERIES VPS SERVERS 1000 GB 16 x 3.70GHz 31.25 GB 75,00 US$ 5.0 Chi tiết
PRO SERIES VPS SERVERS 14.6 TB 20 x 3.70GHz 39.06 GB 85,00 US$ 5.0 Chi tiết
VDS SERVERS 250 GB 4 x 3.70GHz 3.91 GB 35,00 US$ 5.0 Chi tiết
VDS SERVERS 240 GB 8 x 3.70GHz 7.81 GB 63,00 US$ 5.0 Chi tiết
VDS SERVERS 256 GB 8 x 3.70GHz 7.81 GB 50,00 US$ 5.0 Chi tiết
VDS SERVERS 256 GB 8 x 3.70GHz 7.81 GB 105,00 US$ 5.0 Chi tiết
HYIP VPS HOSTING 150 GB 4 x 3.70GHz 7.81 GB 55,00 US$ 5.0 Chi tiết
HYIP VPS HOSTING 300 GB 8 x 3.70GHz 15.6 GB 110,00 US$ 5.0 Chi tiết
HYIP VPS HOSTING 500 GB 12 x 3.70GHz 31.25 GB 115,00 US$ 5.0 Chi tiết
VPS RESELLERS 50 GB 1 x 3.70GHz 1 GB 10,00 US$ 5.0 Chi tiết
VPS RESELLERS 150 GB 2 x 3.70GHz 2 GB 18,00 US$ 5.0 Chi tiết
VPS RESELLERS 300 GB 4 x 3.70GHz 7.81 GB 33,00 US$ 5.0 Chi tiết
VPS RESELLERS 1000 GB 8 x 3.70GHz 15.6 GB 50,00 US$ 5.0 Chi tiết
VPS RESELLERS 1.95 TB 16 x 3.70GHz 31.25 GB 100,00 US$ 5.0 Chi tiết
VPS RESELLERS 2.93 TB 24 x 3.70GHz 62.5 GB 150,00 US$ 5.0 Chi tiết
DMCA IGNORED VPS 30 GB 1 x 3.60GHz 1 GB 15,00 US$ 5.0 Chi tiết
DMCA IGNORED VPS 60 GB 2 x 3.60GHz 1.95 GB 20,00 US$ 5.0 Chi tiết
DMCA IGNORED VPS 120 GB 3 x 3.60GHz 3.91 GB 30,00 US$ 5.0 Chi tiết
DMCA IGNORED VPS 200 GB 4 x 3.60GHz 7.81 GB 45,00 US$ 5.0 Chi tiết
DMCA IGNORED VPS 400 GB 6 x 3.60GHz 15.6 GB 80,00 US$ 5.0 Chi tiết
DMCA IGNORED VPS 800 GB 8 x 3.60GHz 31.25 GB 120,00 US$ 5.0 Chi tiết
DMCA IGNORED VPS 1.4 GB 16 x 3.60GHz 62.5 GB 220,00 US$ 5.0 Chi tiết
DMCA IGNORED VPS 1.95 TB 20 x 3.60GHz 93.75 GB 320,00 US$ 5.0 Chi tiết
DMCA IGNORED VPS 2.93 TB 24 x 3.60GHz 121.09 GB 420,00 US$ 5.0 Chi tiết
LOS ANGELES VPS 128 GB 4 x 3.50GHz 7.81 GB 35,00 US$ 5.0 Chi tiết
LOS ANGELES VPS 250 GB 6 x 3.50GHz 11.72 GB 45,00 US$ 5.0 Chi tiết
LOS ANGELES VPS 500 GB 8 x 3.50GHz 23.4 GB 65,00 US$ 5.0 Chi tiết

Gói cước máy chủ chuyên dụng

Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 1000 GB 4 x 3.80GHz 15.6 GB 32,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 1.95 TB 4 x 3.80GHz 15.6 GB 35,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 1.95 TB 4 x 3.80GHz 15.6 GB 35,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 1000 GB 4 x 3.80GHz 15.6 GB 39,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 1000 GB 4 x 3.80GHz 15.6 GB 40,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 1000 GB 8 x 3.80GHz 15.6 GB 44,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 1.95 TB 4 x 3.80GHz 15.6 GB 45,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 1.95 TB 4 x 3.80GHz 15.6 GB 46,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 1.95 TB 4 x 3.80GHz 15.6 GB 47,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 1.95 TB 16 x 3.80GHz 31.25 GB 49,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 1.95 TB 8 x 3.80GHz 15.6 GB 49,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 1.95 TB 8 x 3.80GHz 15.6 GB 50,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 1000 GB 4 x 3.80GHz 15.6 GB 55,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 1.95 TB 12 x 3.80GHz 15.6 GB 60,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 1000 GB 4 x 3.80GHz 31.25 GB 65,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 3.91 TB 12 x 3.80GHz 31.25 GB 65,99 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 1000 GB 8 x 3.80GHz 23.4 GB 66,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 1000 GB 4 x 3.80GHz 31.25 GB 67,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 1000 GB 4 x 3.80GHz 31.25 GB 69,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 1000 GB 4 x 3.80GHz 31.25 GB 70,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 500 GB 12 x 3.80GHz 46.88 GB 75,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 1000 GB 6 x 3.80GHz 62.5 GB 75,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 1000 GB 4 x 3.80GHz 31.25 GB 79,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 3.91 TB 6 x 3.80GHz 31.25 GB 80,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 1.95 TB 16 x 3.80GHz 31.25 GB 85,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 7.81 TB 16 x 3.80GHz 31.25 GB 86,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 3.91 TB 12 x 3.80GHz 31.25 GB 89,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 3.91 TB 8 x 3.80GHz 31.25 GB 89,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 960 GB 12 x 3.80GHz 70.3 GB 105,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 400 GB 12 x 3.80GHz 23.4 GB 105,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 480 GB 8 x 3.80GHz 15.6 GB 109,00 US$ 5.0 Chi tiết
CHEAP UNMANAGED DEDICATED SERVERS 480 GB 8 x 3.80GHz 31.25 GB 139,00 US$ 5.0 Chi tiết
LATEST CPU DEDICATED SERVERS 1000 GB 6 x 3.80GHz 62.5 GB 109,00 US$ 5.0 Chi tiết
LATEST CPU DEDICATED SERVERS 1000 GB 8 x 3.80GHz 62.5 GB 139,00 US$ 5.0 Chi tiết
LATEST CPU DEDICATED SERVERS 1000 GB 8 x 3.80GHz 62.5 GB 159,00 US$ 5.0 Chi tiết
LATEST CPU DEDICATED SERVERS 1000 GB 8 x 3.80GHz 125 GB 229,00 US$ 5.0 Chi tiết
1GBPS UNMETERED DEDICATED SERVERS 500 GB 4 x 3.40GHz 7.81 GB 75,00 US$ 5.0 Chi tiết
1GBPS UNMETERED DEDICATED SERVERS 500 GB 4 x 3.50GHz 7.81 GB 76,00 US$ 5.0 Chi tiết
1GBPS UNMETERED DEDICATED SERVERS 500 GB 4 x 3.40GHz 31.25 GB 79,00 US$ 5.0 Chi tiết
1GBPS UNMETERED DEDICATED SERVERS 500 GB 4 x 3.50GHz 31.25 GB 80,00 US$ 5.0 Chi tiết
1GBPS UNMETERED DEDICATED SERVERS 1000 GB 7 x 3.40GHz 15.6 GB 95,00 US$ 5.0 Chi tiết
1GBPS UNMETERED DEDICATED SERVERS 500 GB 8 x 2.00GHz 31.25 GB 99,00 US$ 5.0 Chi tiết
1GBPS UNMETERED DEDICATED SERVERS 1000 GB 12 x 3.60GHz 31.25 GB 99,00 US$ 5.0 Chi tiết
1GBPS UNMETERED DEDICATED SERVERS 1000 GB 4 x 3.60GHz 1.6 GB 100,00 US$ 5.0 Chi tiết
1GBPS UNMETERED DEDICATED SERVERS 1000 GB 4 x 3.50GHz 7.81 GB 100,00 US$ 5.0 Chi tiết
1GBPS UNMETERED DEDICATED SERVERS 1000 GB 8 x 3.50GHz 7.81 GB 104,00 US$ 5.0 Chi tiết
1GBPS UNMETERED DEDICATED SERVERS 1000 GB 6 x 3.50GHz 7.81 GB 115,00 US$ 5.0 Chi tiết
1GBPS UNMETERED DEDICATED SERVERS 1.17 TB 6 x 3.70GHz 31.25 GB 114,00 US$ 5.0 Chi tiết
1GBPS UNMETERED DEDICATED SERVERS 250 GB 6 x 3.70GHz 7.81 GB 120,00 US$ 5.0 Chi tiết
1GBPS UNMETERED DEDICATED SERVERS 1000 GB 4 x 4.00GHz 31.25 GB 124,99 US$ 5.0 Chi tiết
1GBPS UNMETERED DEDICATED SERVERS 1000 GB 16 x 2.00GHz 62.5 GB 134,99 US$ 5.0 Chi tiết
1GBPS UNMETERED DEDICATED SERVERS 500 GB 6 x 3.60GHz 31.25 GB 135,99 US$ 5.0 Chi tiết
1GBPS UNMETERED DEDICATED SERVERS 1000 GB 6 x 3.80GHz 3.13 GB 139,99 US$ 5.0 Chi tiết
1GBPS UNMETERED DEDICATED SERVERS 1000 GB 4 x 3.80GHz 31.25 GB 144,99 US$ 5.0 Chi tiết
1GBPS UNMETERED DEDICATED SERVERS 1.17 TB 16 x 3.90GHz 62.5 GB 159,00 US$ 5.0 Chi tiết
1GBPS UNMETERED DEDICATED SERVERS 1.17 TB 16 x 3.90GHz 62.5 GB 159,00 US$ 5.0 Chi tiết
1GBPS UNMETERED DEDICATED SERVERS 500 GB 6 x 3.50GHz 3.13 GB 164,99 US$ 5.0 Chi tiết
1GBPS UNMETERED DEDICATED SERVERS 500 GB 6 x 3.60GHz 62.5 GB 189,99 US$ 5.0 Chi tiết
1GBPS UNMETERED DEDICATED SERVERS 500 GB 6 x 3.40GHz 62.5 GB 190,99 US$ 5.0 Chi tiết
1GBPS UNMETERED DEDICATED SERVERS 9.77 TB 16 x 3.50GHz 125 GB 229,00 US$ 5.0 Chi tiết
1GBPS UNMETERED DEDICATED SERVERS 1000 GB 16 x 2.10GHz 62.5 GB 230,00 US$ 5.0 Chi tiết
Los Angeles Special Dedicated Servers (Intel Xeon E3-1240 v2) 1000 GB 4 x 3.50GHz 15.6 GB 55,00 US$ 5.0 Chi tiết
Los Angeles Special Dedicated Servers (Intel Xeon E3-1270 v3) 1000 GB 4 x 3.50GHz 15.6 GB 60,00 US$ 5.0 Chi tiết
Los Angeles Special Dedicated Servers (Intel Xeon E3-1240 v2) 1000 GB 4 x 3.50GHz 15.6 GB 95,00 US$ 5.0 Chi tiết
Los Angeles Special Dedicated Servers (Intel Xeon E3-1270 v3) 1000 GB 4 x 3.50GHz 15.6 GB 105,00 US$ 5.0 Chi tiết
LOS ANGELES HYBRID SERVERS 256 GB 4 x 3.50GHz 7.81 GB 45,00 US$ 5.0 Chi tiết
LOS ANGELES HYBRID SERVERS 256 GB 8 x 3.50GHz 15.6 GB 65,00 US$ 5.0 Chi tiết
LOS ANGELES HYBRID SERVERS 512 GB 8 x 3.50GHz 31.25 GB 75,00 US$ 5.0 Chi tiết
LOS ANGELES RDP 128 GB 4 x 3.50GHz 7.81 GB 35,00 US$ 5.0 Chi tiết
LOS ANGELES RDP 250 GB 6 x 3.50GHz 11.72 GB 45,00 US$ 5.0 Chi tiết
LOS ANGELES RDP 500 GB 8 x 3.50GHz 23.4 GB 65,00 US$ 5.0 Chi tiết
UNMANAGED DEDICATED SERVERS 1000 GB 4 x 3.50GHz 15.6 GB 105,00 US$ 5.0 Chi tiết
UNMANAGED DEDICATED SERVERS 1000 GB 4 x 3.50GHz 15.6 GB 115,00 US$ 5.0 Chi tiết
UNMANAGED DEDICATED SERVERS 1.95 TB 4 x 3.50GHz 15.6 GB 125,00 US$ 5.0 Chi tiết
UNMANAGED DEDICATED SERVERS 1.95 TB 4 x 3.50GHz 15.6 GB 135,00 US$ 5.0 Chi tiết

Tìm thêm các công ty cung cấp dịch vụ Hosting tương tự

 • 1
  InterServer
  Hoàn lại tiền 30 Ngày
  Đánh giá của chuyên gia
  Starting Price
  2,50 US$ / mo
  68 Gói Hosting
  2 Data Centers
  wrench
  Over 400 Apps are available for 1-click installs
  uptime
  High-performance SSD storage and 99.9% Uptime Guarantee
  check
  24/7 Available Epic Support
  Xem trang web
 • 10
  ChemiCloud
  Hoàn lại tiền 45 Ngày
  Tên miền miễn phí
  Starting Price
  2,98 US$ / mo
  13 Gói Hosting
  11 Data Centers
  check
  24/7 Award-Winning Support
  money-bill-alt
  Worry-Free - 45 Days Money Back
  database
  Simple Website Builder With Drag And Drop, Responsive Design, And Over 350 Templates
  Xem trang web
 • 2
  Webdock
  Hoàn lại tiền Bất cứ lúc nào
  Đánh giá của chuyên gia
  Starting Price
  3,24 US$ / mo
  16 Gói Hosting
  3 Data Centers
  vps
  Linux VPS Hosting With Instant Provisioning & Built-In Scaling
  check
  Three Green-Energy Data Centers, Including Mumbai, India
  shield-alt
  Awesome Control Panel, Lots Of Free Backups, Root Access, High Baseline Security & DDoS Protection
  Xem trang web
 • 6
  TMDHosting
  Hoàn lại tiền 60 Ngày
  Tên miền miễn phí
  Starting Price
  2,95 US$ / mo
  27 Gói Hosting
  7 Data Centers
  check
  Fully Managed Hosting with The Easiest Drag & Drop Sitebuilder
  wordpress
  Free Transfer, 20x Faster SSD Speed, 1-Click WordPress, 300+ Apps
  globe
  The Most Dedicated Support 24/7/365
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh