Yuriy Gandyak

Yuriy Gandyak

Nhà văn chuyên nghiệp & chuyên gia Hosting

About

Yuriy Gandyak là nhà văn chuyên nghiệp, nhà bình luận và quản lý IT tại HostAdvice. Là nhà văn, Yuriy tận dụng lợi thế của anh với hơn 10 năm kinh nghiệm hỗ trợ kỹ thuật và IT chuyên nghiệp. Ngoài việc cung cấp các bài đánh giá về các công ty hosting, anh ấy còn là thành viên quan trọng của đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật cho bất kỳ trang web nào phát sinh ra lỗi.

How To Optimize WordPress With GTmetrix

As your website grows, the number of visitors visiting your site grows. The site becomes slow over period of time. This article will guide you on installing GTmetrix and how it can help improve the speed of your site.

Read More