Idan Cohen
Idan Cohen

Idan Cohen

Chuyên gia MarKeting
With over 7 years of experience in online marketing. He is the self-proclaimed master of all things PPC, and has a great passion for analytics and testing. Idan’s goal with Host Advice is to share his knowledge so that everyone, regardless of who they are or where they are, can benefit. It is through this website that he lives out his dream of teaching the world.

Idan is the co-founder of Host Advice, with over 7 years of experience in online marketing. He is the self-proclaimed master of all things PPC, and has a great passion for analytics and testing.

His true calling, and one of his main loves in life, is teaching.

He loves to help new people learn new things and his friendly and open approach makes him very popular with his students.

Idan’s goal with Host Advice is to share his knowledge so that everyone, regardless of who they are or where they are, can benefit. It is through this website that he lives out his dream of teaching the world.

Idan’s greatest attribute is his conversational, yet informative style, which is what makes him a good writer and a great teacher.

Latest Articles by Idan Cohen

Show more articles

HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.

Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.

Click to go to the top of the page
Go To Top