Angela Olaru

Angela Olaru

Nhà văn chuyên nghiệp và chuyên gia Hosting

About

Angela Olaru là nhà văn chuyên nghiệp và nhà bình luận hosting tại HostAdvice. Là một nhà bình luận hosting chuyên nghiệp, cô ấy chính là người viết các bài bình luận chuyên đề về các công ty hosting hàng đầu hiện nay.

How To Add An Admin User In WordPress Using FTP

We can get locked out of WordPress admin page. This article will guide on how to add a new admin user through FTP program. After the new admin user is created, we can login through the usual process.

Read More