Updated on 09:35 Ngày 02 tháng 2 năm 2023

Dịch Vụ Hosting Wordpress có quản lý Tốt Nhất Năm 2023

Các công ty Hosting WordPress

HostAdvice

Top 10 Managed Wordpress Hosting Providers

 • 1
  Devim Cloud review Incl. 8 user reviews
  • Space 2 GB – 2 TB
  • RAM 4 GB – 64 GB
  8,57 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2
  hostkiv review Incl. 4 user reviews
  • Space 2 GB – 80 GB
  • RAM 1.95 GB – 8 GB
  0,50 US$ / mo
  Xem trang web
 • 3
  BigBox Host review Incl. 3 user reviews
  • Space 5 GB – 200 GB
  • RAM 256 MB – 4 GB
  award
  1,95 US$ / mo
  Xem trang web
 • 4
  BestHosting review Incl. 1 user reviews
  • Space 7.5 GB – 4.5 TB
  • RAM 1 GB – 64 GB
  4,60 US$ / mo
  Xem trang web
 • 5
  BMC Hosting review Incl. 1 user reviews
  • Space 6 GB
  • RAM 0 B
  award
  12,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 6
  Osiris Communications review Incl. 3 user reviews
  • Space 1 GB – 1 TB
  • RAM 512 MB – 4 GB
  5,95 US$ / mo
  Xem trang web
 • 7
  eApps review Incl. 1 user reviews
  • Space 15 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 8 GB
  19,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 8
  Host Color review Incl. 15 user reviews
  • Space 10 GB – 2 TB
  • RAM 1 GB – 64 GB
  7,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 9
  HOST4 review Incl. 3 user reviews
  • Space 10 GB – 30 GB
  • RAM 0 B
  3,81 US$ / mo
  Xem trang web
 • 10
  CooliceHost review Incl. 151 user reviews
  • Space 8 GB – 480 GB
  • RAM 1 GB – 16 GB
  award
  3,20 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh