Updated on 09:35 Ngày 02 tháng 2 năm 2023

Dịch Vụ Hosting Wordpress có quản lý Tốt Nhất Năm 2023

Các công ty Hosting WordPress

HostAdvice

Top 10 Managed Wordpress Hosting Providers

 • 1
  • Space 300 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  1,60 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2
  • Space 30 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  1,70 US$ / mo
  Xem trang web
 • 3
  • Space 60 GB – 240 GB
  • RAM 8 GB – 32 GB
  9,66 US$ / mo
  Xem trang web
 • 4
  100 GBPS Inc review Incl. 7 user reviews
  • Space 1 TB
  • RAM 16 GB – 64 GB
  560,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 5
  101Gen review Incl. 20 user reviews
  • Space 50 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  14,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 6
  10GB Hosting review Incl. 2 user reviews
  • Space 10 GB – Không giới hạn
  • RAM 2 GB – 256 GB
  3,01 US$ / mo
  Xem trang web
 • 7
  123HOST review Incl. 6 user reviews
  • Space 1.2 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 16 GB
  1,79 US$ / mo
  Xem trang web
 • 8
  123Host.me review Incl. 1 user reviews
  • Space 5 GB – 25 GB
  • RAM 0 B
  10,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 9
  19CLOUDS review Incl. 3 user reviews
  • Space 2 GB – 200 GB
  • RAM 1 GB – 8 GB
  2,68 US$ / mo
  Xem trang web
 • 10
  1dedic review Incl. 3 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 8 GB – 128 GB
  17,11 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh