Updated on 10:22 Ngày 12 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ India WordPress Hosting Ở Ấn Độ Tốt Nhất Năm 2022

Check out our selection of providers to improve your speed and security while saving money!

Yusuf Kareem
Yusuf Kareem,
Hosting Expert
HostAdvice

Top 10 India WordPress Hosting Providers

 • 1
  Dot Solutions review Incl. 1 user reviews
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  0,02 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2
  Textra Host review Incl. 23 user reviews
  • Space 5 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  0,48 US$ / mo
  1 Coupon
  Xem trang web
 • 3
  VeeHosty review Incl. 13 user reviews
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  0,37 US$ / mo
  Xem trang web
 • 4
  Advika Web review Incl. 3 user reviews
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 512 MB
  0,61 US$ / mo
  Xem trang web
 • 5
  High Host Web Solution review Incl. 5 user reviews
  • Space 2 GB – 100 GB
  • RAM 0 B
  0,23 US$ / mo
  1 Coupon
  Xem trang web
 • 6
  Nexgen Hosting review Incl. 2 user reviews
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 512 MB
  0,04 US$ / mo
  Xem trang web
 • 7
  HostingSkull review Incl. 2 user reviews
  • Space 10 GB – 30 GB
  • RAM 0 B
  5,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 8
  • Space Không giới hạn
  • RAM 4 GB
  0,28 US$ / mo
  Xem trang web
 • 9
  ComputeHost review Incl. 5 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 0 B
  1,19 US$ / mo
  Xem trang web
 • 10
  E2E Networks review Incl. 134 user reviews
  • Space 10 GB – 600 GB
  • RAM 4 GB – 40 GB
  0,37 US$ / mo
  Xem trang web
Didn't find the right hosting provider for your needs? Search and discover the best hosting company for you from 6,012 brands on our website.

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh