Updated on 10:22 Ngày 12 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ India WordPress Hosting Chấp Nhận Thanh Toán Bằng Webmoney Ở Ấn Độ Tốt Nhất Năm 2022

Check out our selection of providers to improve your speed and security while saving money!

Yusuf Kareem
Yusuf Kareem,
Hosting Expert
HostAdvice

Top 10 India WordPress Hosting Providers

 • 11
  BargainBinServers review Incl. 23 user reviews
  • Space 1.4 GB – 14.6 TB
  • RAM 1 GB – 125 GB
  10,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 12
  Hosting Mella review Incl. 41 user reviews
  • Space 10 GB – 100 GB
  • RAM 2 GB – 4 GB
  0,66 US$ / mo
  Xem trang web
 • 13
  Ryteweb.com review Incl. 22 user reviews
  • Space 10 GB – Không giới hạn
  • RAM 16 MB – 12 GB
  0,48 US$ / mo
  Xem trang web
 • 14
  Hostragons® review Incl. 23 user reviews
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 256 MB – 96 GB
  award
  0,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 15
  Safe Cloud Online review Incl. 18 user reviews
  • Space 20 GB – 500 GB
  • RAM 512 MB – 4 GB
  10,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 16
  Cloudean Infotech LLP review Incl. 13 user reviews
  • Space 10 GB – Không giới hạn
  • RAM 2 GB – 8 GB
  3,11 US$ / mo
  Xem trang web
 • 17
  Mailwala review Incl. 14 user reviews
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 10 MB – 8 GB
  0,25 US$ / mo
  Xem trang web
 • 18
  HostsBook Corporation Ltd. review Incl. 34 user reviews
  • Space 1 GB – 1 TB
  • RAM 512 MB – 16 GB
  2,50 US$ / mo
  Xem trang web
 • 19
  Hostsac review Incl. 9 user reviews
  • Space 5 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  0,31 US$ / mo
  Xem trang web
 • 20
  Cue Hosting review Incl. 8 user reviews
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 2 GB – 16 GB
  4,34 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh