Updated on 10:22 Ngày 12 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ India WordPress Hosting Chấp Nhận Thanh Toán Bằng Bitcoin Ở Ấn Độ Tốt Nhất Năm 2022

Check out our selection of providers to improve your speed and security while saving money!

Yusuf Kareem
Yusuf Kareem,
Hosting Expert
HostAdvice

Top 10 India WordPress Hosting Providers

 • 11
  Serverwala review Incl. 93 user reviews
  • Space 10 GB – 1.95 TB
  • RAM 1 GB – 64 GB
  1,19 US$ / mo
  Xem trang web
 • 12
  HostingDart review Incl. 72 user reviews
  • Space 3 GB – 15 GB
  • RAM 0 B
  1,40 US$ / mo
  Xem trang web
 • 13
  Hostchilly review Incl. 79 user reviews
  • Space 10 GB – 150 GB
  • RAM 0 B
  0,73 US$ / mo
  Xem trang web
 • 14
  NettaCompany review Incl. 65 user reviews
  • Space 2 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 64 GB
  award
  1,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 15
  Gotmyhost review Incl. 49 user reviews
  • Space 899.99 MB – 1 TB
  • RAM 2 GB – 128 GB
  1,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 16
  Netringindia Web Solutions Private Limited review Incl. 52 user reviews
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 512 MB – 32.02 GB
  0,80 US$ / mo
  Xem trang web
 • 17
  Mywebbee India review Incl. 85 user reviews
  • Space 10 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  1,21 US$ / mo
  Xem trang web
 • 18
  BingLoft review Incl. 50 user reviews
  • Space 10 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 64 GB
  1,75 US$ / mo
  Xem trang web
 • 19
  Byteistic review Incl. 42 user reviews
  • Space 10 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  0,80 US$ / mo
  Xem trang web
 • 20
  Milkyway host review Incl. 36 user reviews
  • Space 1 GB – 9.77 TB
  • RAM 512 MB – 64 GB
  0,99 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh