Updated on 14:22 Ngày 10 tháng 3 năm 2023

Dịch Vụ India WordPress Hosting Ở Ấn Độ Tốt Nhất Năm 2023

Check out our selection of providers to improve your speed and security while saving money!

Yusuf Kareem
Yusuf Kareem,
Hosting Expert
HostAdvice

Top 10 India WordPress Hosting Providers

 • 561
  ScaleBuzz Solutions Private Limited review Incl. 4 user reviews
  • Space 1 GB – 1 TB
  • RAM 1 GB – 32 GB
  1,90 US$ / mo
  Xem trang web
 • 562
  VPB.COM review Incl. 4 user reviews
  • Space 30 GB – 1 TB
  • RAM 1 GB – 16 GB
  8,50 US$ / mo
  Xem trang web
 • 563
  Serverbyt review Incl. 2 user reviews
  • Space 20 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  1,97 US$ / mo
  Xem trang web
 • 564
  wayinfotech review Incl. 3 user reviews
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  2,75 US$ / mo
  Xem trang web
 • 565
  Nogics Technologies Private Limited review Incl. 11 user reviews
  • Space 10 GB – 2 TB
  • RAM 512 MB – 16 GB
  3,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 566
  Bulletproof Hosting review Incl. 3 user reviews
  • Space 5 GB – 100 GB
  • RAM 4 GB – 8 GB
  10,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 567
  HostDime review Incl. 14 user reviews
  • Space 20 GB – Không giới hạn
  • RAM 768 MB – 16 GB
  award
  14,95 US$ / mo
  Xem trang web
 • 568
  Trionnsys review Incl. 4 user reviews
  • Space 5 GB – Không giới hạn
  • RAM 2 GB – 8 GB
  0,85 US$ / mo
  Xem trang web
 • 569
  Microsoft Azure review Incl. 15 user reviews
  • Space 20 GB – 120 GB
  • RAM 768 MB – 7 GB
  13,39 US$ / mo
  Xem trang web
 • 570
  SoftLayer review Incl. 11 user reviews
  • Space 25 GB – 1000 GB
  • RAM 1 MB – 128 GB
  25,00 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh