Updated on 10:22 Ngày 12 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ India WordPress Hosting Ở Ấn Độ Tốt Nhất Năm 2022

Check out our selection of providers to improve your speed and security while saving money!

Yusuf Kareem
Yusuf Kareem,
Hosting Expert
HostAdvice

Top 10 India WordPress Hosting Providers

 • 21
  Cheapohosting review Incl. 16 user reviews
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  0,34 US$ / mo
  Xem trang web
 • 22
  ActiveServers review Incl. 15 user reviews
  • Space 500.02 MB – 25 GB
  • RAM 0 B
  0,26 US$ / mo
  4 Coupon
  Xem trang web
 • 23
  Hostingaro review Incl. 9 user reviews
  • Space 20 GB – 70 GB
  • RAM 0 B
  1,82 US$ / mo
  1 Coupon
  Xem trang web
 • 24
  PaceInfonet.com review Incl. 15 user reviews
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  award
  1,02 US$ / mo
  Xem trang web
 • 25
  CANTECH INDIA review Incl. 7 user reviews
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  1,83 US$ / mo
  Xem trang web
 • 26
  Motherhost review Incl. 7 user reviews
  • Space 10 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  3,66 US$ / mo
  Xem trang web
 • 27
  MediaStroke review Incl. 7 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 0 B
  2,10 US$ / mo
  Xem trang web
 • 28
  JerryTel review Incl. 7 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 0 B
  4,27 US$ / mo
  Xem trang web
 • 29
  WIPL review Incl. 7 user reviews
  • Space 10 GB – 100 GB
  • RAM 0 B
  2,01 US$ / mo
  Xem trang web
 • 30
  Infraveo Cloud review Incl. 5 user reviews
  • Space 1 GB – 100 GB
  • RAM 0 B
  0,16 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh