Updated on 15:42 Ngày 22 tháng 3 năm 2023

Dịch Vụ Cheap Minecraft Server Hosting Chấp Nhận Thanh Toán Bằng Thẻ tín dụng Tốt Nhất Năm 2023

HostAdvice

Top 5 Cheap Minecraft Server Hosting Providers

 • 2201
  Rackeo review Incl. 1 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 64 GB
  2,92 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2202
  Ho-ost review Incl. 3 user reviews
  • Space 1 GB – 100 GB
  • RAM 1 GB – 3 GB
  1,22 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2203
  Super Byte Hosting review Incl. 5 user reviews
  • Space 10 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 12 GB
  award
  2,50 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2204
  MechanicWeb review Incl. 1 user reviews
  • Space 10 GB
  • RAM 0 B
  4,25 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2205
  HosterPlan LTD review Incl. 9 user reviews
  • Space 500.02 MB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 128 GB
  award
  0,49 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2206
  Alls-Heberg by ALLSGROUP review Incl. 3 user reviews
  • Space 2 GB – 500 GB
  • RAM 1 GB – 32 GB
  0,54 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2207
  Hosting.international review Incl. 1 user reviews
  • Space 10 GB – 180 GB
  • RAM 1 GB – 16 GB
  2,11 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2208
  Realwebcare review Incl. 1 user reviews
  • Space 3 GB – 1 TB
  • RAM 48 GB – 64 GB
  1,84 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2209
  Viber Hosting review Incl. 5 user reviews
  • Space 2 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  0,70 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2210
  iBrave Hosting review Incl. 1 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 0 B
  award
  0,82 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh