Updated on 15:32 Ngày 29 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ Cheapest Forex VPS Tốt Nhất Năm 2022

Yusuf Kareem
Yusuf Kareem,
Hosting Expert
HostAdvice

Top 10 Cheapest Forex VPS Providers

 • 11
  1984 Hosting Company review Incl. 13 user reviews
  • Space 25 GB – 2.5 TB
  • RAM 1 GB – 128 GB
  5,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 12
  19CLOUDS review Incl. 3 user reviews
  • Space 25 GB – 200 GB
  • RAM 1 GB – 8 GB
  5,20 US$ / mo
  Xem trang web
 • 13
  1blu review Incl. 6 user reviews
  • Space 60 GB – 460 GB
  • RAM 4 GB – 24 GB
  5,38 US$ / mo
  Xem trang web
 • 14
  1BX.host review Incl. 158 user reviews
  • Space 10 GB – 200 GB
  • RAM 1 GB – 16 GB
  award
  8,59 US$ / mo
  Xem trang web
 • 15
  1Gb.ru review Incl. 2 user reviews
  • Space 5 GB – 80 GB
  • RAM 192 MB – 4 GB
  3,40 US$ / mo
  Xem trang web
 • 16
  • Space 60 GB – 300 GB
  • RAM 1 GB – 7 GB
  7,59 US$ / mo
  Xem trang web
 • 17
  • Space 160 GB
  • RAM 48 GB
  20,82 US$ / mo
  Xem trang web
 • 18
  • Space 50 GB – 200 GB
  • RAM 512 MB – 1 GB
  26,78 US$ / mo
  Xem trang web
 • 19
  • Space 20 GB
  • RAM 1 GB
  7,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 20
  • Space 30 GB – 330 GB
  • RAM 1 GB – 11 GB
  15,00 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh