Updated on 15:32 Ngày 29 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ Cheapest Forex VPS Tốt Nhất Năm 2022

Yusuf Kareem
Yusuf Kareem,
Hosting Expert
HostAdvice

Top 10 Cheapest Forex VPS Providers

 • 1901
  OVH Polska review Incl. 27 user reviews
  • Space 40 GB
  • RAM 2 GB
  4,49 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1902
  Leaseweb review Incl. 92 user reviews
  • Space 40 GB
  • RAM 1 GB
  5,16 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1903
  Hekko review Incl. 42 user reviews
  • Space 5 GB – 20 GB
  • RAM 512 MB – 2 GB
  2,34 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1904
  A Small Orange review Incl. 35 user reviews
  • Space 30 GB
  • RAM 1 GB
  20,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1905
  Host Europe review Incl. 41 user reviews
  • Space 50 GB
  • RAM 2 GB
  16,78 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1906
  Heart Internet review Incl. 43 user reviews
  • Space 50 GB
  • RAM 1 GB
  17,79 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1907
  123-reg review Incl. 46 user reviews
  • Space 25 GB – 70 GB
  • RAM 512 MB – 1 GB
  14,62 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1908
  TSOHost review Incl. 69 user reviews
  • Space 20 GB
  • RAM 768 MB
  58,54 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1909
  Vultr review Incl. 105 user reviews
  • Space 10 GB – 64 GB
  • RAM 512 MB – 2 GB
  2,50 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1910
  Hetzner Online review Incl. 249 user reviews
  • Space 25 GB
  • RAM 1 GB
  4,30 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh