Updated on 15:02 Ngày 08 tháng 9 năm 2022

Dịch Vụ Cheapest Forex VPS Có SSD Tốt Nhất Năm 2022

Yusuf Kareem
Yusuf Kareem,
Hosting Expert
HostAdvice

Top 10 Cheapest Forex VPS Providers

 • 1
  0 Ring review Incl. 3 user reviews
  • Space 40 GB – 160 GB
  • RAM 1 GB – 4 GB
  20,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2
  1 Host Web review Incl. 2 user reviews
  • Space 20 GB – 200 GB
  • RAM 512 MB – 5 GB
  award
  15,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 3
  • Space 5 GB
  • RAM 512 MB
  2,03 US$ / mo
  1 Coupon
  Xem trang web
 • 4
  100WebSpace review Incl. 2 user reviews
  • Space 15 GB – 330 GB
  • RAM 1 GB – 11 GB
  10,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 5
  123-reg review Incl. 46 user reviews
  • Space 25 GB – 150 GB
  • RAM 512 MB – 3 GB
  14,62 US$ / mo
  Xem trang web
 • 6
  123HOST review Incl. 6 user reviews
  • Space 12 GB – 80 GB
  • RAM 1 GB – 10 GB
  6,32 US$ / mo
  Xem trang web
 • 7
  1984 Hosting Company review Incl. 13 user reviews
  • Space 25 GB – 2.5 TB
  • RAM 1 GB – 128 GB
  5,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 8
  19CLOUDS review Incl. 3 user reviews
  • Space 25 GB – 200 GB
  • RAM 1 GB – 8 GB
  5,20 US$ / mo
  Xem trang web
 • 9
  1blu review Incl. 6 user reviews
  • Space 60 GB – 460 GB
  • RAM 4 GB – 24 GB
  5,38 US$ / mo
  Xem trang web
 • 10
  1BX.host review Incl. 158 user reviews
  • Space 10 GB – 200 GB
  • RAM 1 GB – 16 GB
  award
  8,59 US$ / mo
  Xem trang web
Didn't find the right hosting provider for your needs? Search and discover the best hosting company for you from 6,012 brands on our website.

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh