So sánh các gói web hosting

Chúng tôi đã gom thủ công 6282 gói của 5088 công ty web hosting khác nhau để bạn có thể dễ dàng so sánh những gói hosting cụ thể

Basic
Hosting chia sẻ
7 GB
249.96 GB
SSD
cPanel
3,95 US$/tháng
Có sẵn 1 Coupon Xem HostRound LLC
Win Standard
Hosting chia sẻ
1 GB
5.12 GB
SSD, HDD
-
0,80 US$/tháng
Xem Hostmalabar Hosting Solutions
Tier Three
Cloud Hosting
15 GB
150.02 GB
8 GB
-
11,46 US$/tháng
Xem ASPHostPortal.com
Dual L5520 - 24GB DDR3 - 1x500GB SATA
Hosting máy chủ riêng
500 GB
SSD, HDD
24 GB
8 x 2.50GHz
2,40 US$/tháng
Có sẵn 2 Coupon Xem Visual Web Technologies
SHARED Pro
Hosting chia sẻ
45 GB
Không giới hạn
SSD
cPanel
12,99 US$/tháng
Có sẵn 1 Coupon Xem Ultahost
Plan : Standard Windows Hosting
Hosting chia sẻ
2 GB
Không giới hạn
SSD, HDD
cPanel
3,00 US$/tháng
Xem Onlive Server
HYBRID UNLIMITED
Hosting chia sẻ
Không giới hạn
Không giới hạn
SSD, HDD
cPanel
13,42 US$/tháng
Xem PlanetHoster
LR0
Reseller Hosting
10 GB
20.5 GB
HDD
WHM
1,47 US$/tháng
Xem Hostgiri.com
Битрикс: Старт.2к19
Hosting chia sẻ
1.5 GB
10.04 GB
SSD
-
0,01 US$/tháng
Xem 1BX.host