So sánh các gói web hosting

Chúng tôi đã gom thủ công 6624 gói của 5773 công ty web hosting khác nhau để bạn có thể dễ dàng so sánh những gói hosting cụ thể

BizWeb
Hosting chia sẻ
10 GB
Không giới hạn
SSD
cPanel
10,78 US$/tháng
Xem Oryon Networks Pte Ltd
VPS ONE
VPS
25 GB
SSD
2 GB
1 x 2.40GHz
3,12 US$/tháng
Xem MVPS LTD
Business
Hosting chia sẻ
25 GB
Không giới hạn
SSD
cPanel
2,14 US$/tháng
Xem HostMyCode Web Hosting
WordPress Basic
Hosting chia sẻ
Không giới hạn
Không giới hạn
-
cPanel
2,99 US$/tháng
Xem WebHostingPad
Advance
Hosting chia sẻ
5 GB
100.04 GB
SSD, HDD
cPanel
12,89 US$/tháng
Xem GlobeHost
London, United Kingdom
Cloud Hosting
10 GB
1 TB
512 MB
1 Nhân
6,60 US$/tháng
Xem Heficed
Advanced
Hosting chia sẻ
Không giới hạn
Không giới hạn
SSD
Plesk
6,00 US$/tháng
Xem Host IT Smart
Web Hosting Platinum
Hosting chia sẻ
Không giới hạn
Không giới hạn
SSD
cPanel
2,99 US$/tháng
Xem RockHoster
Starter
Hosting chia sẻ
10 GB
Không giới hạn
SSD
cPanel
4,30 US$/tháng
Xem NameHero.com