So sánh các gói web hosting

Chúng tôi đã gom thủ công 6400 gói của 5568 công ty web hosting khác nhau để bạn có thể dễ dàng so sánh những gói hosting cụ thể

WordPress Basic
Hosting chia sẻ
Không giới hạn
Không giới hạn
-
cPanel
2,99 US$/tháng
Xem WebHostingPad
Advance
Hosting chia sẻ
5 GB
100.04 GB
SSD, HDD
cPanel
13,37 US$/tháng
Xem GlobeHost
London, United Kingdom
Cloud Hosting
10 GB
1 TB
512 MB
1 Nhân
6,60 US$/tháng
Xem Heficed
Advanced
Hosting chia sẻ
Không giới hạn
Không giới hạn
SSD
Plesk
6,00 US$/tháng
Xem Host IT Smart
BRONZE
Hosting chia sẻ
30 GB
Không giới hạn
HDD
cPanel
1,99 US$/tháng
Xem RockHoster
Starter
Hosting chia sẻ
10 GB
Không giới hạn
SSD
cPanel
4,30 US$/tháng
Xem NameHero.com
Hosting MULTI5
Hosting chia sẻ
10 GB
Không giới hạn
SSD
cPanel
9,14 US$/tháng
Xem Nicalia
Бизнес
Hosting chia sẻ
Không giới hạn
Không giới hạn
HDD
Trang Admin trực tiếp
4,43 US$/tháng
Xem Well-Web
Basic
VPS
40 GB
SSD, HDD
756 MB
-
19,99 US$/tháng
Xem iFastNet