Updated on 13:47 Ngày 15 tháng 1 năm 2022

Dịch Vụ Hosting Ruby on Rails Có HDD Tốt Nhất Năm 2022

Ruby là ngôn ngữ lập trình server-side có thể được sử dụng với nền tảng Rails để tạo các ứng dụng web và di động với hỗ trợ cơ sở dữ liệu từ MySQL, MongoDB, hay PostgreSQL. Hầu hết các công ty web hosting lớn đều hỗ trợ Ruby và RoR trên nền LAMP trong môi trường máy chủ web dùng chung theo mặc định. Phần lớn sự phát triển chuyên môn của Ruby/RoR diễn ra trên gói VPS và máy chủ dùng riêng, có thể được mở rộng trong sản xuất với các ngăn chứa và cụm đàn hồi (elastic cluster).
Ruby on Rails là một cộng đồng lập trình nhỏ so với với các ngôn ngữ lập trình khác mặc dù có một lượng lớn tài nguyên để mã hóa web/các ứng dụng di động. Không có nhiều mã nguồn mở Ruby/RoR thông dụng để phát triển web, hầu hết các ví dụ có xu hướng được ứng dụng mã hóa tùy chỉnh là giải pháp thực hiện tốt hơn PHP và các ngôn ngữ lập trình khác khi cùng thực hiện các nhiệm vụ giống nhau.

HostAdvice

Top 10 Ruby on Rails Hosting Providers

 • 361
  Codero review Incl. 14 user reviews
  • Space 60 GB – 1 TB
  • RAM 2 GB – 8 GB
  36,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 362
  HostStall.Com review Incl. 10 user reviews
  • Space 2 GB – 2 TB
  • RAM 1 GB – 16 GB
  2,77 US$ / mo
  Xem trang web
 • 363
  FastHosts review Incl. 12 user reviews
  • Space 500 GB
  • RAM 4 GB
  42,45 US$ / mo
  Xem trang web
 • 364
  Serverion review Incl. 18 user reviews
  • Space 100 GB
  • RAM 4.1 GB
  9,81 US$ / mo
  Xem trang web
 • 365
  Magic Online review Incl. 37 user reviews
  • Space 80 GB
  • RAM 4 GB
  40,21 US$ / mo
  Xem trang web
 • 366
  HostPixal review Incl. 36 user reviews
  • Space 80 GB – 250 GB
  • RAM 2 GB
  15,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 367
  JustHost review Incl. 36 user reviews
  • Space 30 GB – 500 GB
  • RAM 2 GB – 4 GB
  19,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 368
  HostMonster review Incl. 37 user reviews
  • Space 500 GB
  • RAM 4 GB
  109,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 369
  123-reg review Incl. 46 user reviews
  • Space 100 GB
  • RAM 2 GB
  43,88 US$ / mo
  Xem trang web
 • 370
  Donweb.com (Ex. Dattatec.com) review Incl. 93 user reviews
  • Space 20 GB – 500 GB
  • RAM 1.98 GB – 2 GB
  20,00 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh