Updated on 13:47 Ngày 15 tháng 1 năm 2022

Dịch Vụ Hosting Ruby on Rails Tốt Nhất Năm 2022

Ruby là ngôn ngữ lập trình server-side có thể được sử dụng với nền tảng Rails để tạo các ứng dụng web và di động với hỗ trợ cơ sở dữ liệu từ MySQL, MongoDB, hay PostgreSQL. Hầu hết các công ty web hosting lớn đều hỗ trợ Ruby và RoR trên nền LAMP trong môi trường máy chủ web dùng chung theo mặc định. Phần lớn sự phát triển chuyên môn của Ruby/RoR diễn ra trên gói VPS và máy chủ dùng riêng, có thể được mở rộng trong sản xuất với các ngăn chứa và cụm đàn hồi (elastic cluster).
Ruby on Rails là một cộng đồng lập trình nhỏ so với với các ngôn ngữ lập trình khác mặc dù có một lượng lớn tài nguyên để mã hóa web/các ứng dụng di động. Không có nhiều mã nguồn mở Ruby/RoR thông dụng để phát triển web, hầu hết các ví dụ có xu hướng được ứng dụng mã hóa tùy chỉnh là giải pháp thực hiện tốt hơn PHP và các ngôn ngữ lập trình khác khi cùng thực hiện các nhiệm vụ giống nhau.

HostAdvice

Top 10 Ruby on Rails Hosting Providers

 • 1921
  Ynohost review Incl. 4 user reviews
  • Space 1.5 GB – 20 GB
  • RAM 0 B
  0,11 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1922
  • Space Không giới hạn
  • RAM 0 B
  1,50 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1923
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  0,37 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1924
  • Space 10 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  4,16 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1925
  YOORshop review Incl. 73 user reviews
  • Space 10 GB – Không giới hạn
  • RAM 2 GB – 32 GB
  award
  4,11 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1926
  YottaHost review Incl. 1 user reviews
  • Space 20 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 32 GB
  5,21 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1927
  Your Best Dev Network review Incl. 2 user reviews
  • Space 512 MB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  0,00 US$ / mo
  1 Coupon
  Xem trang web
 • 1928
  Your Last Host review Incl. 3 user reviews
  • Space 2 GB – 50 GB
  • RAM 0 B
  1,95 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1929
  YouStable review Incl. 64 user reviews
  • Space 5 GB – 250 GB
  • RAM 4 MB – 2 GB
  1,20 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1930
  • Space 1 GB – 1000 GB
  • RAM 1 GB – 8 GB
  0,65 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh