Viết nhận xét
Updated on 13:47 Ngày 15 tháng 1 năm 2022

Dịch Vụ Hosting Ruby on Rails Có HDD Tốt Nhất Năm 2022

Ruby là ngôn ngữ lập trình server-side có thể được sử dụng với nền tảng Rails để tạo các ứng dụng web và di động với hỗ trợ cơ sở dữ liệu từ MySQL, MongoDB, hay PostgreSQL. Hầu hết các công ty web hosting lớn đều hỗ trợ Ruby và RoR trên nền LAMP trong môi trường máy chủ web dùng chung theo mặc định. Phần lớn sự phát triển chuyên môn của Ruby/RoR diễn ra trên gói VPS và máy chủ dùng riêng, có thể được mở rộng trong sản xuất với các ngăn chứa và cụm đàn hồi (elastic cluster).
Ruby on Rails là một cộng đồng lập trình nhỏ so với với các ngôn ngữ lập trình khác mặc dù có một lượng lớn tài nguyên để mã hóa web/các ứng dụng di động. Không có nhiều mã nguồn mở Ruby/RoR thông dụng để phát triển web, hầu hết các ví dụ có xu hướng được ứng dụng mã hóa tùy chỉnh là giải pháp thực hiện tốt hơn PHP và các ngôn ngữ lập trình khác khi cùng thực hiện các nhiệm vụ giống nhau.

HostAdvice
 • 682
  Zenex 5ive Limited
  Hoàn lại tiền Bất cứ lúc nào
  Đánh giá của chuyên gia
  0.0
  Starting Price
  99,00 US$ / mo
  5 Gói Hosting
  23 Data Centers
  Xem trang web
 • 683
  ScaleGrid
  Hoàn lại tiền Bất cứ lúc nào
  Đánh giá của chuyên gia
  0.0
  Starting Price
  8,00 US$ / mo
  9 Gói Hosting
  14 Data Centers
  Xem trang web
 • 686
  Nemico Web Hosting
  Hoàn lại tiền 7 Ngày
  Tên miền miễn phí
  0.0
  Starting Price
  0,00 US$ / mo
  1 hosting plan
  5 Data Centers
  Xem trang web

More Ruby-on-rails-hosting Providers

 • 0.0
  1 Data Centers
  Giải thưởng của Cyber Bums
  Starting Price
  0,00 US$/ mo
  3Gói Hosting
  0.0
  Xem trang web
 • 0.0
  2 Data Centers
  Giải thưởng của YALA GROUP
  Starting Price
  5,00 US$/ mo
  9Gói Hosting
  0.0
  Xem trang web
 • 0.0
  1 Data Centers
  Starting Price
  1,74 US$/ mo
  9Gói Hosting
  0.0
  Xem trang web
 • 5 Data Centers
  Starting Price
  1,51 US$/ mo
  16Gói Hosting
  Yash Baldha
  22/05/2020
  "waste of time"
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh