Updated on 15:52 Ngày 25 tháng 1 năm 2023

Dịch Vụ Reseller Hosting Tốt Nhất Năm 2023

Reseller hosting (đại lý host) cho phép bất kỳ ai điều hành kinh doanh web hosting “nhãn trắng” (white label) và được các chuyên gia web sử dụng để cung cấp dịch vụ web hosting, đăng ký tên miền, và các dịch vụ email cho khách hàng.Hầu hết reseller hosting dựa trên WHMCS, Enom và ClientExec mặc dù ResellerClub cũng đang rất phổ biến và có cách tiếp cận khác nhau đối với dịch vụ sản phẩm tên miền. Đại lý hosting thường chia sẻ không gian lưu trữ cho một số miền không hạn chế với băng thông cố định và các giới hạn lưu trữ.
Một trong những khía cạnh quan trọng nhất để tìm kiếm trong các gói reseller hosting là việc bao gồm giấy phép miễn phí cho các phần mềm khác cần thiết vì mua riêng WHMCS, Enom, và ClientExec sẽ đắt đỏ. Các công ty web hosting khác có thể cung cấp tín dụng để bán lại (wholesale credits) hoặc các cửa hàng riêng của họ có thể được triển khai với đầy đủ các sản phẩm lưu trữ web và TLD (Top level domain – Tên miền cấp cao nhất) để đăng ký. Các tài khoản đại lý lưu trữ web hosting là lựa chọn tốt để có được kinh nghiệm và tìm hiểu thêm về ngành công nghiệp.

Bruno Mirchevski
Bruno Mirchevski,
Hosting Expert
HostAdvice

Top 9 Reseller Hosting Providers

 • 1201
  HostX.ro review Incl. 4 user reviews
  • Space 50 GB – 300 GB
  • RAM 0 B
  11,94 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1202
  QHoster review Incl. 40 user reviews
  • Space 50 GB – 150 GB
  • RAM 0 B
  24,95 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1203
  OpenHost review Incl. 6 user reviews
  • Space 25 GB – 100 GB
  • RAM 0 B
  30,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1204
  BlazingFast review Incl. 18 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 0 B
  16,30 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1205
  Garanntor Hosting Limited review Incl. 8 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 0 B
  3,80 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1206
  1-grid.com review Incl. 15 user reviews
  • Space 2 GB – 75 GB
  • RAM 0 B
  17,38 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1207
  BlueHosting.cl review Incl. 5 user reviews
  • Space 50 GB – 200 GB
  • RAM 0 B
  15,73 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1208
  HostBuyBD Cheap Hosting Sulations review Incl. 5 user reviews
  • Space 25 GB – 200 GB
  • RAM 0 B
  12,50 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1209
  Amen.fr review Incl. 6 user reviews
  • Space 50 GB – 200 GB
  • RAM 0 B
  31,22 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1210
  Bisend review Incl. 10 user reviews
  • Space 60 GB – 180 GB
  • RAM 0 B
  19,95 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh