Viết nhận xét
Updated on 11:14 Ngày 05 tháng 2 năm 2022

Dịch Vụ Hosting PostgreSQL Có SSD Tốt Nhất Năm 2022

PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu quan hệ kết nối với nhiều ngôn ngữ lập trình và các kịch bản phía máy chủ, cho phép tạo ra các ứng dụng web và điện thoại di động phức tạp. Nhiều công ty web hosting đã bổ sung sự hỗ trợ cơ sở dữ liệu PostgreSQL cho nền tảng LAMP của họ do nhu cầu phổ biến. Các công ty này cũng sẽ thêm phpPgAdmin vào cPanel cho một tiện ích quản lý cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn ngành.
PostgreSQL có thể được cài đặt trên các gói VPS hoặc máy chủ dùng riêng độc lập trên nền máy chủ tuỳ chỉnh (custom web server stack), hoặc bằng cách sử dụng các công cụ dòng lệnh hoặc thông qua xây dựng snapshots. Các gói VPS và máy chủ dùng riêng cung cấp các nguồn lực bổ sung cần thiết để hỗ trợ các ứng dụng PostgreSQL phức tạp.

HostAdvice
 • 1221
  KVCHOSTING
  Hoàn lại tiền Bất cứ lúc nào
  Tên miền miễn phí
  0.0
  Starting Price
  1,89 US$ / mo
  1 hosting plan
  1 Data Centers
  Xem trang web
 • 1222
  Lailio Solutions SIA
  Hoàn lại tiền 90 Ngày
  Tên miền miễn phí
  0.0
  Starting Price
  2,10 US$ / mo
  1 hosting plan
  4 Data Centers
  Xem trang web
 • 1223
  Hosting Russia
  Hoàn lại tiền Bất cứ lúc nào
  Tên miền miễn phí
  0.0
  Starting Price
  1,49 US$ / mo
  5 Gói Hosting
  2 Data Centers
  Xem trang web
 • 1225
  Bits World SRL
  Hoàn lại tiền 30 Ngày
  Tên miền miễn phí
  0.0
  Starting Price
  0,00 US$ / mo
  9 Gói Hosting
  4 Data Centers
  Xem trang web

More Postgresql-hosting Providers

 • 0.0
  1 Data Centers
  Starting Price
  5,00 US$ / mo
  8 Gói Hosting
  0.0
  Xem trang web
 • 0.0
  1 Data Centers
  Starting Price
  6,88 US$ / mo
  8 Gói Hosting
  0.0
  Xem trang web
 • 0.0
  1 Data Centers
  Starting Price
  53,87 US$ / mo
  3 Gói Hosting
  0.0
  Xem trang web
 • 0.0
  4 Data Centers
  Starting Price
  4,86 US$ / mo
  3 Gói Hosting
  0.0
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh