Viết nhận xét
Updated on 12:46 Ngày 09 tháng 12 năm 2021

Dịch Vụ Hosting PostgreSQL Có SSD Tốt Nhất Năm 2021

PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu quan hệ kết nối với nhiều ngôn ngữ lập trình và các kịch bản phía máy chủ, cho phép tạo ra các ứng dụng web và điện thoại di động phức tạp. Nhiều công ty web hosting đã bổ sung sự hỗ trợ cơ sở dữ liệu PostgreSQL cho nền tảng LAMP của họ do nhu cầu phổ biến. Các công ty này cũng sẽ thêm phpPgAdmin vào cPanel cho một tiện ích quản lý cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn ngành.
PostgreSQL có thể được cài đặt trên các gói VPS hoặc máy chủ dùng riêng độc lập trên nền máy chủ tuỳ chỉnh (custom web server stack), hoặc bằng cách sử dụng các công cụ dòng lệnh hoặc thông qua xây dựng snapshots. Các gói VPS và máy chủ dùng riêng cung cấp các nguồn lực bổ sung cần thiết để hỗ trợ các ứng dụng PostgreSQL phức tạp.

HostAdvice
 • Giá khởi điểm
  10,00 US$ /Th.
  Xếp hạng
  0.0
  Hoàn lại tiền   Bất cứ lúc nào
  1
  Địa điểm
 • Giá khởi điểm
  4,49 US$ /Th.
  Xếp hạng
  0.0
  Hoàn lại tiền   30 Ngày
  1
  Địa điểm
 • Giá khởi điểm
  3,98 US$ /Th.
  Xếp hạng
  0.0
  Hoàn lại tiền   7 Ngày
  Tên miền miễn phí
  1
  Địa điểm
 • Giá khởi điểm
  8,55 US$ /Th.
  Xếp hạng
  0.0
  Hoàn lại tiền   Bất cứ lúc nào
  Tên miền miễn phí
  5
  Địa điểm
 • Giá khởi điểm
  13,99 US$ /Th.
  Xếp hạng
  0.0
  Hoàn lại tiền   7 Ngày
  10
  Địa điểm
 • Giá khởi điểm
  1,25 US$ /Th.
  Xếp hạng
  0.0
  Hoàn lại tiền   30 Ngày
  1
  Địa điểm
 • Giá khởi điểm
  1,28 US$ /Th.
  Xếp hạng
  0.0
  Hoàn lại tiền   7 Ngày
  Tên miền miễn phí
  6
  Địa điểm
 • Giá khởi điểm
  1,28 US$ /Th.
  Xếp hạng
  0.0
  Hoàn lại tiền   Bất cứ lúc nào
  Tên miền miễn phí
  1
  Địa điểm

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh