Updated on 11:52 Ngày 15 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ Hosting PostgreSQL Có HDD Chấp Nhận Thanh Toán Bằng Paypal Tốt Nhất Năm 2022

PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu quan hệ kết nối với nhiều ngôn ngữ lập trình và các kịch bản phía máy chủ, cho phép tạo ra các ứng dụng web và điện thoại di động phức tạp. Nhiều công ty web hosting đã bổ sung sự hỗ trợ cơ sở dữ liệu PostgreSQL cho nền tảng LAMP của họ do nhu cầu phổ biến. Các công ty này cũng sẽ thêm phpPgAdmin vào cPanel cho một tiện ích quản lý cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn ngành.
PostgreSQL có thể được cài đặt trên các gói VPS hoặc máy chủ dùng riêng độc lập trên nền máy chủ tuỳ chỉnh (custom web server stack), hoặc bằng cách sử dụng các công cụ dòng lệnh hoặc thông qua xây dựng snapshots. Các gói VPS và máy chủ dùng riêng cung cấp các nguồn lực bổ sung cần thiết để hỗ trợ các ứng dụng PostgreSQL phức tạp.

HostAdvice

Top 10 PostgreSQL Hosting Providers

 • 451
  WireNine review Incl. 3 user reviews
  • Space 5 GB – Không giới hạn
  • RAM 2 GB – 16 GB
  5,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 452
  Keliweb review Incl. 3 user reviews
  • Space 5 GB – 500 GB
  • RAM 1 GB – 16 GB
  5,18 US$ / mo
  Xem trang web
 • 453
  IWRAHOST.COM review Incl. 3 user reviews
  • Space 10 GB – 480 GB
  • RAM 1 GB – 16 GB
  award
  1,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 454
  LiquidNet review Incl. 7 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 8 GB
  2,92 US$ / mo
  Xem trang web
 • 455
  US Dedicated review Incl. 1 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 8 GB – 64 GB
  award
  49,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 456
  NovaHost.BG review Incl. 1 user reviews
  • Space 12 GB – 5.86 TB
  • RAM 1 GB – 32 GB
  1,84 US$ / mo
  Xem trang web
 • 457
  Ho-ost review Incl. 3 user reviews
  • Space 25 GB – 100 GB
  • RAM 1 GB – 3 GB
  4,31 US$ / mo
  Xem trang web
 • 458
  Super Byte Hosting review Incl. 5 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 2 GB – 5 GB
  award
  20,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 459
  MechanicWeb review Incl. 1 user reviews
  • Space 10 GB
  • RAM 0 B
  4,25 US$ / mo
  Xem trang web
 • 460
  RankFirstHosting review Incl. 1 user reviews
  • Space 10 GB – 50 GB
  • RAM 1 GB
  50,00 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh