Updated on 11:52 Ngày 15 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ Hosting PostgreSQL Có HDD Tốt Nhất Năm 2022

PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu quan hệ kết nối với nhiều ngôn ngữ lập trình và các kịch bản phía máy chủ, cho phép tạo ra các ứng dụng web và điện thoại di động phức tạp. Nhiều công ty web hosting đã bổ sung sự hỗ trợ cơ sở dữ liệu PostgreSQL cho nền tảng LAMP của họ do nhu cầu phổ biến. Các công ty này cũng sẽ thêm phpPgAdmin vào cPanel cho một tiện ích quản lý cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn ngành.
PostgreSQL có thể được cài đặt trên các gói VPS hoặc máy chủ dùng riêng độc lập trên nền máy chủ tuỳ chỉnh (custom web server stack), hoặc bằng cách sử dụng các công cụ dòng lệnh hoặc thông qua xây dựng snapshots. Các gói VPS và máy chủ dùng riêng cung cấp các nguồn lực bổ sung cần thiết để hỗ trợ các ứng dụng PostgreSQL phức tạp.

HostAdvice

Top 10 PostgreSQL Hosting Providers

 • 401
  Downtown Host review Incl. 12 user reviews
  • Space 5 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  4,95 US$ / mo
  Xem trang web
 • 402
  wavecom review Incl. 2 user reviews
  • Space 50 GB – 150 GB
  • RAM 0 B
  5,21 US$ / mo
  Xem trang web
 • 403
  Move Host review Incl. 2 user reviews
  • Space 10 GB
  • RAM 0 B
  0,80 US$ / mo
  Xem trang web
 • 404
  Bulletproof Hosting review Incl. 3 user reviews
  • Space 5 GB – 25 GB
  • RAM 0 B
  10,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 405
  MboaHost review Incl. 3 user reviews
  • Space 150 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  23,11 US$ / mo
  Xem trang web
 • 406
  QHoster review Incl. 40 user reviews
  • Space 10 GB – 250 GB
  • RAM 0 B
  2,54 US$ / mo
  Xem trang web
 • 407
  OVH review Incl. 8 user reviews
  • Space 100 GB – 250 GB
  • RAM 0 B
  4,16 US$ / mo
  Xem trang web
 • 408
  Trionnsys review Incl. 4 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 0 B
  0,86 US$ / mo
  Xem trang web
 • 409
  Blacknight review Incl. 13 user reviews
  • Space 10 GB – 30 GB
  • RAM 0 B
  award
  5,27 US$ / mo
  Xem trang web
 • 410
  WebFaction review Incl. 9 user reviews
  • Space 100 GB
  • RAM 0 B
  10,00 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh