Updated on 11:52 Ngày 15 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ Hosting PostgreSQL Có HDD Tốt Nhất Năm 2022

PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu quan hệ kết nối với nhiều ngôn ngữ lập trình và các kịch bản phía máy chủ, cho phép tạo ra các ứng dụng web và điện thoại di động phức tạp. Nhiều công ty web hosting đã bổ sung sự hỗ trợ cơ sở dữ liệu PostgreSQL cho nền tảng LAMP của họ do nhu cầu phổ biến. Các công ty này cũng sẽ thêm phpPgAdmin vào cPanel cho một tiện ích quản lý cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn ngành.
PostgreSQL có thể được cài đặt trên các gói VPS hoặc máy chủ dùng riêng độc lập trên nền máy chủ tuỳ chỉnh (custom web server stack), hoặc bằng cách sử dụng các công cụ dòng lệnh hoặc thông qua xây dựng snapshots. Các gói VPS và máy chủ dùng riêng cung cấp các nguồn lực bổ sung cần thiết để hỗ trợ các ứng dụng PostgreSQL phức tạp.

HostAdvice

Top 10 PostgreSQL Hosting Providers

 • 21
  • Space 8 GB – 20 GB
  • RAM 0 B
  18,95 US$ / mo
  Xem trang web
 • 22
  Adriahost review Incl. 2 user reviews
  • Space 2 TB
  • RAM 16 GB
  71,86 US$ / mo
  Xem trang web
 • 23
  • Space 1 TB
  • RAM 8 GB
  57,28 US$ / mo
  Xem trang web
 • 24
  AKLWEB HOST LLC review Incl. 26 user reviews
  • Space 500 GB – 4 TB
  • RAM 8 GB – 32 GB
  50,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 25
  All Server Host review Incl. 26 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 8 GB
  2,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 26
  All Server Solution review Incl. 138 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 8 GB
  105,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 27
  • Space Không giới hạn
  • RAM 0 B
  3,86 US$ / mo
  Xem trang web
 • 28
  Alphabet Hosting review Incl. 44 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 1.95 GB – 15.6 GB
  0,45 US$ / mo
  1 Coupon
  Xem trang web
 • 29
  Alpharapid review Incl. 2 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 0 B
  99,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 30
  AltusHost B.V. review Incl. 106 user reviews
  • Space 40 GB – 160 GB
  • RAM 2 GB – 8 GB
  award
  20,78 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh