Updated on 11:52 Ngày 15 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ Hosting PostgreSQL Có HDD Tốt Nhất Năm 2022

PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu quan hệ kết nối với nhiều ngôn ngữ lập trình và các kịch bản phía máy chủ, cho phép tạo ra các ứng dụng web và điện thoại di động phức tạp. Nhiều công ty web hosting đã bổ sung sự hỗ trợ cơ sở dữ liệu PostgreSQL cho nền tảng LAMP của họ do nhu cầu phổ biến. Các công ty này cũng sẽ thêm phpPgAdmin vào cPanel cho một tiện ích quản lý cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn ngành.
PostgreSQL có thể được cài đặt trên các gói VPS hoặc máy chủ dùng riêng độc lập trên nền máy chủ tuỳ chỉnh (custom web server stack), hoặc bằng cách sử dụng các công cụ dòng lệnh hoặc thông qua xây dựng snapshots. Các gói VPS và máy chủ dùng riêng cung cấp các nguồn lực bổ sung cần thiết để hỗ trợ các ứng dụng PostgreSQL phức tạp.

HostAdvice

Top 10 PostgreSQL Hosting Providers

 • 21
  3-www.net - Vast Euro1 Ltd review Incl. 4 user reviews
  globe
  Blazing Fast Unlimited Shared Hosting, Unlimited Cloud SSD Servers, HDD-SSD Dedicated Servers, and Website Builders
  cpanel
  Web Design & Development Products, Full Customer Automation Tools, Free Domain Name, The Latest cPanel & Softaculous
  comments
  Easy Setup & Integration + 24/7/365 Customer Support Via Live Chat, Email, and Telephone
  • Space Không giới hạn
  • RAM 0 B
  29,17 US$ / mo
  7 Coupon
  Xem trang web
 • 22
  WebTuga review Incl. 4 user reviews
  • Space 20 GB – 250 GB
  • RAM 0 B
  5,52 US$ / mo
  Xem trang web
 • 23
  UHostech review Incl. 4 user reviews
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  2,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 24
  MultiHosting review Incl. 4 user reviews
  • Space 1 GB – 15 GB
  • RAM 0 B
  3,07 US$ / mo
  Xem trang web
 • 25
  HostingPerTe review Incl. 3 user reviews
  • Space 4 GB – 50 GB
  • RAM 0 B
  1,56 US$ / mo
  Xem trang web
 • 26
  Parallax Hosting review Incl. 3 user reviews
  • Space 5 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  1,12 US$ / mo
  Xem trang web
 • 27
  OwnHost Internet Solutions review Incl. 5 user reviews
  • Space 5 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  1,49 US$ / mo
  1 Coupon
  Xem trang web
 • 28
  Red Foot Hosting review Incl. 3 user reviews
  • Space 30 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  award
  2,49 US$ / mo
  Xem trang web
 • 29
  TrayoHost : Web Hosting Solutions review Incl. 3 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 0 B
  3,83 US$ / mo
  Xem trang web
 • 30
  Egalan.es review Incl. 6 user reviews
  • Space 1000.04 MB – 25 GB
  • RAM 0 B
  1,03 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh