Updated on 11:52 Ngày 15 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ Hosting PostgreSQL Có HDD Tốt Nhất Năm 2022

PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu quan hệ kết nối với nhiều ngôn ngữ lập trình và các kịch bản phía máy chủ, cho phép tạo ra các ứng dụng web và điện thoại di động phức tạp. Nhiều công ty web hosting đã bổ sung sự hỗ trợ cơ sở dữ liệu PostgreSQL cho nền tảng LAMP của họ do nhu cầu phổ biến. Các công ty này cũng sẽ thêm phpPgAdmin vào cPanel cho một tiện ích quản lý cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn ngành.
PostgreSQL có thể được cài đặt trên các gói VPS hoặc máy chủ dùng riêng độc lập trên nền máy chủ tuỳ chỉnh (custom web server stack), hoặc bằng cách sử dụng các công cụ dòng lệnh hoặc thông qua xây dựng snapshots. Các gói VPS và máy chủ dùng riêng cung cấp các nguồn lực bổ sung cần thiết để hỗ trợ các ứng dụng PostgreSQL phức tạp.

HostAdvice

Top 10 PostgreSQL Hosting Providers

 • 221
  OVH review Incl. 8 user reviews
  • Space 4 TB – 48 TB
  • RAM 32 GB – 256 GB
  95,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 222
  Blacknight review Incl. 13 user reviews
  • Space 70 GB – 80 GB
  • RAM 8 GB – 12 GB
  award
  106,40 US$ / mo
  Xem trang web
 • 223
  WebFaction review Incl. 9 user reviews
  • Space 4 TB
  • RAM 16 GB
  500,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 224
  Serverion review Incl. 18 user reviews
  • Space 500 GB – 96 TB
  • RAM 16 GB – 128 GB
  62,49 US$ / mo
  Xem trang web
 • 225
  Magic Online review Incl. 37 user reviews
  • Space 240 GB – 3.91 TB
  • RAM 16 GB – 256 GB
  134,35 US$ / mo
  Xem trang web
 • 226
  HostPixal review Incl. 36 user reviews
  • Space 3 TB – 4 TB
  • RAM 16 GB – 32 GB
  50,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 227
  OVH Polska review Incl. 27 user reviews
  • Space 4 TB – 12.5 TB
  • RAM 32 GB – 256 GB
  79,59 US$ / mo
  Xem trang web
 • 228
  Online.net review Incl. 68 user reviews
  • Space 1000 GB – 11.72 TB
  • RAM 16 GB – 512 GB
  18,10 US$ / mo
  Xem trang web
 • 229
  OVHcloud review Incl. 834 user reviews
  check
  32 Tbps Global Network Capacity
  server
  33 Data Centers that cover four continents
  vps
  Web Hosting, Public Cloud, Private Cloud, VPS, Dedicated Servers, and Enterprise Solutions
  • Space Không giới hạn
  • RAM 62.5 GB – 1.4 TB
  113,77 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh