Updated on 11:52 Ngày 15 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ Hosting PostgreSQL Có HDD Tốt Nhất Năm 2022

PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu quan hệ kết nối với nhiều ngôn ngữ lập trình và các kịch bản phía máy chủ, cho phép tạo ra các ứng dụng web và điện thoại di động phức tạp. Nhiều công ty web hosting đã bổ sung sự hỗ trợ cơ sở dữ liệu PostgreSQL cho nền tảng LAMP của họ do nhu cầu phổ biến. Các công ty này cũng sẽ thêm phpPgAdmin vào cPanel cho một tiện ích quản lý cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn ngành.
PostgreSQL có thể được cài đặt trên các gói VPS hoặc máy chủ dùng riêng độc lập trên nền máy chủ tuỳ chỉnh (custom web server stack), hoặc bằng cách sử dụng các công cụ dòng lệnh hoặc thông qua xây dựng snapshots. Các gói VPS và máy chủ dùng riêng cung cấp các nguồn lực bổ sung cần thiết để hỗ trợ các ứng dụng PostgreSQL phức tạp.

HostAdvice

Top 10 PostgreSQL Hosting Providers

 • 1
  10GB Hosting review Incl. 2 user reviews
  • Space 20 GB
  • RAM 2 GB
  9,36 US$ / mo
  1 Coupon
  Xem trang web
 • 2
  50webhost review Incl. 1 user reviews
  • Space 25 GB
  • RAM 1000 MB
  7,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 3
  7Hosty review Incl. 16 user reviews
  • Space 20 GB – 40 GB
  • RAM 2 GB – 4 GB
  6,03 US$ / mo
  Xem trang web
 • 4
  A2 Hosting review Incl. 1817 user reviews
  postgres
  The Best PostgreSQL 9.6 Hosting Solution With 99.9% Uptime Commitment
  php
  Pre-Installed PHPpgAdmin With The Choice Of PHP V5.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 Or 8.0
  check
  30-Day Money-Back Guarantee
  • Space 150 GB
  • RAM 1 GB
  award
  4,59 US$ / mo
  1 Coupon
  Xem trang web
 • 5
  Active.Cloud review Incl. 13 user reviews
  • Space 20 GB
  • RAM 1 GB
  8,77 US$ / mo
  Xem trang web
 • 6
  • Space 50 GB
  • RAM 512 MB
  7,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 7
  All Server Host review Incl. 26 user reviews
  • Space 20 GB
  • RAM 1 GB
  3,95 US$ / mo
  Xem trang web
 • 8
  Alphabet Hosting review Incl. 44 user reviews
  • Space 20 GB – 40 GB
  • RAM 1.95 GB – 3.91 GB
  2,44 US$ / mo
  1 Coupon
  Xem trang web
 • 9
  • Space 50 GB
  • RAM 1 GB
  3,52 US$ / mo
  Xem trang web
 • 10
  ARN HOST review Incl. 1 user reviews
  • Space 40 GB
  • RAM 512 MB
  5,00 US$ / mo
  Xem trang web
Didn't find the right hosting provider for your needs? Search and discover the best hosting company for you from 6,017 brands on our website.

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh