Updated on 11:52 Ngày 15 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ Hosting PostgreSQL Có HDD Tốt Nhất Năm 2022

PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu quan hệ kết nối với nhiều ngôn ngữ lập trình và các kịch bản phía máy chủ, cho phép tạo ra các ứng dụng web và điện thoại di động phức tạp. Nhiều công ty web hosting đã bổ sung sự hỗ trợ cơ sở dữ liệu PostgreSQL cho nền tảng LAMP của họ do nhu cầu phổ biến. Các công ty này cũng sẽ thêm phpPgAdmin vào cPanel cho một tiện ích quản lý cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn ngành.
PostgreSQL có thể được cài đặt trên các gói VPS hoặc máy chủ dùng riêng độc lập trên nền máy chủ tuỳ chỉnh (custom web server stack), hoặc bằng cách sử dụng các công cụ dòng lệnh hoặc thông qua xây dựng snapshots. Các gói VPS và máy chủ dùng riêng cung cấp các nguồn lực bổ sung cần thiết để hỗ trợ các ứng dụng PostgreSQL phức tạp.

HostAdvice

Top 10 PostgreSQL Hosting Providers

 • 1
  • Space 300 GB
  • RAM 4 GB
  11,06 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2
  RackBank Datacenters Pvt Ltd review Incl. 7 user reviews
  • Space 1 TB
  • RAM 8 GB
  1,66 US$ / mo
  Xem trang web
 • 3
  Visual Web Technologies review Incl. 199 user reviews
  webhosting
  Powerful Web Hosting Provider In India With 24/7/365 Days Of Technical Support
  cloud2
  Instant Set Up, Unlimited Websites, Free SSL Certificates, Free Daily Backups & Free Domain Name
  shield-alt
  SSD-Only Cloud For 300% Faster Access, Lightning Speeds, and Reliable Security
  • Space 500 GB
  • RAM 8 GB
  award
  7,38 US$ / mo
  Xem trang web
 • 4
  • Space 60 GB – 100 GB
  • RAM 4 GB – 6 GB
  0,96 US$ / mo
  Xem trang web
 • 5
  Time4VPS review Incl. 171 user reviews
  vps
  Cheap VPS Hosting
  server
  KVM-Based Virtualization
  check
  Fast & Simple Setup
  • Space 40 GB – 4 TB
  • RAM 4 GB – 8 GB
  award
  2,10 US$ / mo
  Xem trang web
 • 6
  Hostiera review Incl. 3 user reviews
  • Space 50 GB – Không giới hạn
  • RAM 4 GB – 8 GB
  2,05 US$ / mo
  Xem trang web
 • 7
  SMWebGroup review Incl. 4 user reviews
  • Space 240 GB
  • RAM 4 GB
  50,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 8
  Olfe review Incl. 1 user reviews
  • Space 45 GB – 85 GB
  • RAM 4 GB – 8 GB
  2,15 US$ / mo
  Xem trang web
 • 9
  ServCloud Hosting Solutions review Incl. 11 user reviews
  • Space 15 GB – Không giới hạn
  • RAM 1.95 GB – 64 GB
  0,19 US$ / mo
  Xem trang web
 • 10
  HostsBook Corporation Ltd. review Incl. 34 user reviews
  • Space 6 GB – 512 GB
  • RAM 4 GB – 8 GB
  6,50 US$ / mo
  Xem trang web
Didn't find the right hosting provider for your needs? Search and discover the best hosting company for you from 6,018 brands on our website.

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh