Updated on 11:14 Ngày 05 tháng 2 năm 2022

Dịch Vụ Hosting PostgreSQL Có HDD Tốt Nhất Năm 2022

PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu quan hệ kết nối với nhiều ngôn ngữ lập trình và các kịch bản phía máy chủ, cho phép tạo ra các ứng dụng web và điện thoại di động phức tạp. Nhiều công ty web hosting đã bổ sung sự hỗ trợ cơ sở dữ liệu PostgreSQL cho nền tảng LAMP của họ do nhu cầu phổ biến. Các công ty này cũng sẽ thêm phpPgAdmin vào cPanel cho một tiện ích quản lý cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn ngành.
PostgreSQL có thể được cài đặt trên các gói VPS hoặc máy chủ dùng riêng độc lập trên nền máy chủ tuỳ chỉnh (custom web server stack), hoặc bằng cách sử dụng các công cụ dòng lệnh hoặc thông qua xây dựng snapshots. Các gói VPS và máy chủ dùng riêng cung cấp các nguồn lực bổ sung cần thiết để hỗ trợ các ứng dụng PostgreSQL phức tạp.

HostAdvice

Top 10 PostgreSQL Hosting Providers

 • 1
  hostkiv review Incl. 4 user reviews
  • Space 2 GB – 80 GB
  • RAM 1.95 GB – 8 GB
  0,50 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2
  eApps review Incl. 1 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 8 GB
  19,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 3
  Adriahost review Incl. 2 user reviews
  • Space 12 GB – Không giới hạn
  • RAM 2 GB – 32 GB
  1,36 US$ / mo
  Xem trang web
 • 4
  Curacao Webhosting review Incl. 1 user reviews
  • Space 5 GB – 20 GB
  • RAM 1 GB
  19,12 US$ / mo
  Xem trang web
 • 5
  Draxhost review Incl. 4 user reviews
  • Space 10 GB – 6 TB
  • RAM 2 GB – 128 GB
  award
  2,40 US$ / mo
  Xem trang web
 • 6
  PRO ISP review Incl. 5 user reviews
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 512 MB – 64 GB
  1,57 US$ / mo
  Xem trang web
 • 7
  Stream101 review Incl. 3 user reviews
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  award
  0,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 8
  TNP HOST review Incl. 13 user reviews
  • Space 524.29 KB – 2 TB
  • RAM 1 GB – 64 GB
  0,50 US$ / mo
  Xem trang web
 • 9
  Osiris Communications review Incl. 3 user reviews
  • Space 1 GB – 1 TB
  • RAM 512 MB – 4 GB
  5,95 US$ / mo
  Xem trang web
 • 10
  HolHost.com review Incl. 1 user reviews
  • Space 10 GB – Không giới hạn
  • RAM 2 GB – 24 GB
  2,95 US$ / mo
  Xem trang web
Didn't find the right hosting provider for your needs? Search and discover the best hosting company for you from 5,971 brands on our website.

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh