Updated on 11:52 Ngày 15 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ Hosting PostgreSQL Có HDD Tốt Nhất Năm 2022

PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu quan hệ kết nối với nhiều ngôn ngữ lập trình và các kịch bản phía máy chủ, cho phép tạo ra các ứng dụng web và điện thoại di động phức tạp. Nhiều công ty web hosting đã bổ sung sự hỗ trợ cơ sở dữ liệu PostgreSQL cho nền tảng LAMP của họ do nhu cầu phổ biến. Các công ty này cũng sẽ thêm phpPgAdmin vào cPanel cho một tiện ích quản lý cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn ngành.
PostgreSQL có thể được cài đặt trên các gói VPS hoặc máy chủ dùng riêng độc lập trên nền máy chủ tuỳ chỉnh (custom web server stack), hoặc bằng cách sử dụng các công cụ dòng lệnh hoặc thông qua xây dựng snapshots. Các gói VPS và máy chủ dùng riêng cung cấp các nguồn lực bổ sung cần thiết để hỗ trợ các ứng dụng PostgreSQL phức tạp.

HostAdvice

Top 10 PostgreSQL Hosting Providers

 • 1
  Veeble Hosting review Incl. 1 user reviews
  • Space 1 TB – 8 TB
  • RAM 16 GB – 32 GB
  85,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2
  Ionblade Web Hosting review Incl. 64 user reviews
  • Space 40 GB
  • RAM 4 GB
  49,95 US$ / mo
  Xem trang web
 • 3
  MyCODEHost review Incl. 5 user reviews
  • Space 2 TB
  • RAM 8 GB
  award
  150,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 4
  HostingPerTe review Incl. 3 user reviews
  • Space 100 GB – 4 TB
  • RAM 16 GB – 48 GB
  82,45 US$ / mo
  Xem trang web
 • 5
  WebhostingValley review Incl. 3 user reviews
  • Space 2 TB – 3 TB
  • RAM 16 GB – 24 GB
  133,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 6
  CooliceHost review Incl. 149 user reviews
  • Space 32 GB
  • RAM 8 GB
  award
  36,98 US$ / mo
  Xem trang web
 • 7
  Hosting-marketers.com review Incl. 1 user reviews
  • Space 50 GB – 2 TB
  • RAM 32 GB – 64 GB
  75,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 8
  SkyHost Web Hosting Services review Incl. 7 user reviews
  • Space 400 GB – 500 GB
  • RAM 8 GB – 32 GB
  86,20 US$ / mo
  Xem trang web
 • 9
  TNP HOST review Incl. 13 user reviews
  • Space 1 TB – 2 TB
  • RAM 16 GB – 64 GB
  350,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 10
  BDWEB IT review Incl. 4 user reviews
  • Space 250 GB – 500 GB
  • RAM 8 GB – 16 GB
  award
  149,00 US$ / mo
  Xem trang web
Didn't find the right hosting provider for your needs? Search and discover the best hosting company for you from 6,018 brands on our website.

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh