Updated on 11:52 Ngày 15 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ Hosting PostgreSQL Có HDD Tốt Nhất Năm 2022

PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu quan hệ kết nối với nhiều ngôn ngữ lập trình và các kịch bản phía máy chủ, cho phép tạo ra các ứng dụng web và điện thoại di động phức tạp. Nhiều công ty web hosting đã bổ sung sự hỗ trợ cơ sở dữ liệu PostgreSQL cho nền tảng LAMP của họ do nhu cầu phổ biến. Các công ty này cũng sẽ thêm phpPgAdmin vào cPanel cho một tiện ích quản lý cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn ngành.
PostgreSQL có thể được cài đặt trên các gói VPS hoặc máy chủ dùng riêng độc lập trên nền máy chủ tuỳ chỉnh (custom web server stack), hoặc bằng cách sử dụng các công cụ dòng lệnh hoặc thông qua xây dựng snapshots. Các gói VPS và máy chủ dùng riêng cung cấp các nguồn lực bổ sung cần thiết để hỗ trợ các ứng dụng PostgreSQL phức tạp.

HostAdvice

Top 10 PostgreSQL Hosting Providers

 • 1
  • Space 700 GB – 16 TB
  • RAM 10 GB – 128 GB
  0,01 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2
  Zoop Host review Incl. 11 user reviews
  • Space 1 TB – 3.05 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  22,04 US$ / mo
  Xem trang web
 • 3
  OVH Polska review Incl. 27 user reviews
  • Space 960 GB – 72 TB
  • RAM 16 GB – 128 GB
  49,70 US$ / mo
  Xem trang web
 • 4
  OVH Hispano review Incl. 49 user reviews
  • Space 4 TB – 72 TB
  • RAM 16 GB – 128 GB
  54,41 US$ / mo
  Xem trang web
 • 5
  OVH PT review Incl. 2 user reviews
  • Space 4 TB – 72 TB
  • RAM 16 GB – 128 GB
  54,41 US$ / mo
  Xem trang web
 • 6
  OVH Italia review Incl. 7 user reviews
  • Space 4 TB – 72 TB
  • RAM 16 GB – 128 GB
  54,41 US$ / mo
  Xem trang web
 • 7
  The Core Hosting, LLC review Incl. 1 user reviews
  • Space 8 TB
  • RAM 32 GB – 128 GB
  58,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 8
  Stromonic review Incl. 419 user reviews
  wordpress
  Durable Managed WordPress Hosting Built on Stromonic Cloud 3-5x Faster Than Public Clouds
  shield-alt
  Managed Security, Automated Backups, Free Global CDN, and Application Performance
  globe
  Tireless 24/7/365 Support, Experienced DevOps, and A Very Flexible Tech Stack
  • Space 2 TB
  • RAM 128 GB
  award
  116,95 US$ / mo
  3 Coupon
  Xem trang web
 • 9
  Pak SEO Services review Incl. 91 user reviews
  • Space 2 TB – 14 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  award
  50,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 10
  • Space 4 TB – 8 TB
  • RAM 16 GB – 128 GB
  65,79 US$ / mo
  Xem trang web
Didn't find the right hosting provider for your needs? Search and discover the best hosting company for you from 6,017 brands on our website.

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh