Updated on 13:47 Ngày 15 tháng 1 năm 2022

Dịch Vụ Hosting Perl Có HDD Tốt Nhất Năm 2022

Perl là ngôn ngữ lập trình kịch bản phía máy chủ tương tự như PHP, Ruby và Python cho phép các ứng dụng web thực hiện các tác vụ phức tạp trong mối quan hệ với việc truy vấn cơ sở dữ liệu trong việc phát triển trang web.Nhiều công ty web hosting cung cấp Perl được cài sẵn như là một phần của gói LAMP stack PaaS của họ trên các máy chủ web chia sẻ nhưng không phải tất cả. Vì không nhiều trang web đang chạy mã Perl trong khi đưa ra những gói hosting, về cơ bản đây chỉ là cài đặt hỗ trợ mở rộng trong Apache cho ngôn ngữ lập trình với tùy chọn cấu hình tùy chỉnh trong cPanel, Plesk, Virtualmin, v.v.
Perl hosting có thể được tùy chỉnh tốt nhất cho sự phát triển tiên tiến trên VPS và gói máy chủ dùng riêng. cPanel được viết bằng Perl trong khi Craigslist, Slashdot, Ticketmaster và các trang web lớn khác cũng đã triển khai các giải pháp phần mềm web dựa trên mã Perl. Các kịch bản Perl độc lập có thể được cài đặt trên web chia sẻ lưu trữ và chạy với cron để cung cấp các chức năng trang web có liên quan.

HostAdvice

Top 10 Perl Hosting Providers

 • 281
  M6.Net Windows Hosting review Incl. 3 user reviews
  • Space 25 GB
  • RAM 1 GB – 2 GB
  59,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 282
  Global Virtual Opportunities (GVO) review Incl. 6 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 1.95 GB
  59,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 283
  QHoster review Incl. 40 user reviews
  • Space 40 GB
  • RAM 1 GB
  14,95 US$ / mo
  Xem trang web
 • 284
  Hebergnity review Incl. 10 user reviews
  • Space 30 GB – 80 GB
  • RAM 1 GB – 2 GB
  1,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 285
  Trionnsys review Incl. 4 user reviews
  • Space 20 GB
  • RAM 2 GB
  4,25 US$ / mo
  Xem trang web
 • 286
  1-grid.com review Incl. 15 user reviews
  • Space 50 GB
  • RAM 2 GB
  18,60 US$ / mo
  Xem trang web
 • 287
  Codero review Incl. 14 user reviews
  • Space 20 GB – 40 GB
  • RAM 512 MB – 1 GB
  9,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 288
  Serverion review Incl. 18 user reviews
  • Space 50 GB
  • RAM 2 GB
  10,57 US$ / mo
  Xem trang web
 • 289
  Magic Online review Incl. 37 user reviews
  • Space 30 GB
  • RAM 2 GB
  21,15 US$ / mo
  Xem trang web
 • 290
  123-reg review Incl. 46 user reviews
  • Space 25 GB – 70 GB
  • RAM 512 MB – 1 GB
  14,62 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh