Updated on 13:47 Ngày 15 tháng 1 năm 2022

Dịch Vụ Hosting Perl Tốt Nhất Năm 2022

Perl là ngôn ngữ lập trình kịch bản phía máy chủ tương tự như PHP, Ruby và Python cho phép các ứng dụng web thực hiện các tác vụ phức tạp trong mối quan hệ với việc truy vấn cơ sở dữ liệu trong việc phát triển trang web.Nhiều công ty web hosting cung cấp Perl được cài sẵn như là một phần của gói LAMP stack PaaS của họ trên các máy chủ web chia sẻ nhưng không phải tất cả. Vì không nhiều trang web đang chạy mã Perl trong khi đưa ra những gói hosting, về cơ bản đây chỉ là cài đặt hỗ trợ mở rộng trong Apache cho ngôn ngữ lập trình với tùy chọn cấu hình tùy chỉnh trong cPanel, Plesk, Virtualmin, v.v.
Perl hosting có thể được tùy chỉnh tốt nhất cho sự phát triển tiên tiến trên VPS và gói máy chủ dùng riêng. cPanel được viết bằng Perl trong khi Craigslist, Slashdot, Ticketmaster và các trang web lớn khác cũng đã triển khai các giải pháp phần mềm web dựa trên mã Perl. Các kịch bản Perl độc lập có thể được cài đặt trên web chia sẻ lưu trữ và chạy với cron để cung cấp các chức năng trang web có liên quan.

HostAdvice

Top 10 Perl Hosting Providers

 • 1141
  Valcato Internet review Incl. 1 user reviews
  • Space 5 GB – 100 GB
  • RAM 512 MB – 4 GB
  3,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1142
  ProHost Nepal review Incl. 1 user reviews
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  0,60 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1143
  HostRangers review Incl. 1 user reviews
  • Space 1 GB – 200 GB
  • RAM 0 B
  0,26 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1144
  Isix Hosting Services review Incl. 1 user reviews
  • Space 10 GB – 960 GB
  • RAM 2 GB – 240 GB
  1,70 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1145
  CLoudTechtiq Technologies Pvt. Ltd. review Incl. 5 user reviews
  • Space 100 GB – 1 TB
  • RAM 8 GB – 64 GB
  20,84 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1146
  CMT INTERNATIONAL LTD review Incl. 1 user reviews
  • Space 500.02 MB – Không giới hạn
  • RAM 4 GB – 16 GB
  0,83 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1147
  Thos-Host review Incl. 1 user reviews
  • Space 2 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 8 GB
  0,97 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1148
  theServerHost review Incl. 1 user reviews
  • Space 1 TB
  • RAM 16 GB
  89,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1149
  KWVPS review Incl. 1 user reviews
  • Space 5 GB – 40 GB
  • RAM 1 GB – 8 GB
  3,66 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1150
  UnixHost review Incl. 7 user reviews
  • Space 10 GB – 2 TB
  • RAM 1 GB – 32 GB
  5,87 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh