Updated on 13:47 Ngày 15 tháng 1 năm 2022

Dịch Vụ Hosting Perl Có HDD Tốt Nhất Năm 2022

Perl là ngôn ngữ lập trình kịch bản phía máy chủ tương tự như PHP, Ruby và Python cho phép các ứng dụng web thực hiện các tác vụ phức tạp trong mối quan hệ với việc truy vấn cơ sở dữ liệu trong việc phát triển trang web.Nhiều công ty web hosting cung cấp Perl được cài sẵn như là một phần của gói LAMP stack PaaS của họ trên các máy chủ web chia sẻ nhưng không phải tất cả. Vì không nhiều trang web đang chạy mã Perl trong khi đưa ra những gói hosting, về cơ bản đây chỉ là cài đặt hỗ trợ mở rộng trong Apache cho ngôn ngữ lập trình với tùy chọn cấu hình tùy chỉnh trong cPanel, Plesk, Virtualmin, v.v.
Perl hosting có thể được tùy chỉnh tốt nhất cho sự phát triển tiên tiến trên VPS và gói máy chủ dùng riêng. cPanel được viết bằng Perl trong khi Craigslist, Slashdot, Ticketmaster và các trang web lớn khác cũng đã triển khai các giải pháp phần mềm web dựa trên mã Perl. Các kịch bản Perl độc lập có thể được cài đặt trên web chia sẻ lưu trữ và chạy với cron để cung cấp các chức năng trang web có liên quan.

HostAdvice

Top 10 Perl Hosting Providers

 • 1111
  1-grid.com review Incl. 15 user reviews
  • Space 5 GB – 4 TB
  • RAM 2 GB – 192 GB
  5,70 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1112
  HostBuyBD Cheap Hosting Sulations review Incl. 5 user reviews
  • Space 2 TB
  • RAM 16 GB
  153,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1113
  Codero review Incl. 14 user reviews
  • Space 20 GB – 2 TB
  • RAM 8 MB – 32 GB
  9,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1114
  HostStall.Com review Incl. 10 user reviews
  • Space 2 TB
  • RAM 16 GB – 32 GB
  153,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1115
  World4You Internet Services GmbH review Incl. 18 user reviews
  • Space 25 GB – 2 TB
  • RAM 4 GB – 16 GB
  4,11 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1116
  Serverion review Incl. 18 user reviews
  • Space 50 GB – 96 TB
  • RAM 2 GB – 128 GB
  10,55 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1117
  Magic Online review Incl. 37 user reviews
  • Space 30 GB – 3.91 TB
  • RAM 2 GB – 256 GB
  21,09 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1118
  HostPixal review Incl. 36 user reviews
  • Space 250 GB – 4 TB
  • RAM 2 GB – 32 GB
  20,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1119
  PHPNet review Incl. 24 user reviews
  • Space 40 GB – 750 GB
  • RAM 768 MB – 5 GB
  2,24 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1120
  NetFirms review Incl. 15 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 512 MB – 2 GB
  4,95 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh