Updated on 17:12 Ngày 01 tháng 2 năm 2023

Dịch Vụ Hosting offshore Tốt Nhất Năm 2023

Các Công ty hosting ngoại biên (offshore) chủ yếu được định nghĩa là bất kỳ công ty nào sát nhập vào một quốc gia có chủ quyền mà pháp luật Hoa Kỳ không áp dụng. Ưu điểm của các trung tâm dữ liệu của các công ty đối với web hosting là mục đích kết hợp pháp lý các doanh nghiệp, bảo mật dữ liệu, sở hữu trí tuệ, luật bản quyền, hay phân khu thuế. Các công ty lưu trữ ngoại biên khác với các công ty phục vụ các công ty doanh nghiệp cho những công ty khác chuyên về warez, torrents, chia sẻ MP3, v.v …
Các dịch vụ quảng cáo của các công ty hosting ngoại biên chủ yếu tìm kiếm những khách hàng yêu cầu bỏ qua điều khoản DMCA trong thoả thuận hợp đồng dịch vụ. Điều này có nghĩa là máy chủ web hosting sẽ không tự động thực hiện hoặc tạm ngừng hoàn toàn các hoạt động của trang web do yêu cầu DMCA từ các nguyên đơn bản quyền. Offshore hosting cũng có thể hiệu quả hơn đối với một số doanh nghiệp phát triển các điểm trung tâm dữ liệu quốc tế.

Mary Emasah
Mary Emasah,
Hosting Expert
HostAdvice

Top 6 Offshore Hosting Providers

 • 1
  hostkiv review Incl. 4 user reviews
  • Space 2 GB – 80 GB
  • RAM 1.95 GB – 8 GB
  0,50 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2
  Conexcol review Incl. 1 user reviews
  • Space 10 GB – 1.88 TB
  • RAM 1 GB – 4 GB
  8,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 3
  Việt Hosting review Incl. 1 user reviews
  • Space 1 GB – 480 GB
  • RAM 2 GB – 128 GB
  2,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 4
  NSHOST review Incl. 3 user reviews
  • Space 5 GB – Không giới hạn
  • RAM 2 GB – 16 GB
  2,10 US$ / mo
  Xem trang web
 • 5
  Maromania review Incl. 6 user reviews
  • Space 1.5 GB – 2 TB
  • RAM 16 GB – 64 GB
  award
  47,70 US$ / mo
  Xem trang web
 • 6
  SkyHost Web Hosting Services review Incl. 7 user reviews
  • Space 5 GB – 1.95 TB
  • RAM 512 MB – 32 GB
  2,38 US$ / mo
  Xem trang web
 • 7
  Dedicatserver.ro review Incl. 1 user reviews
  • Space 5 GB – 2 TB
  • RAM 2 GB – 128 GB
  3,28 US$ / mo
  Xem trang web
 • 8
  IHS Telekom review Incl. 2 user reviews
  • Space 102.4 MB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 2 GB
  1,29 US$ / mo
  Xem trang web
 • 9
  HolHost.com review Incl. 1 user reviews
  • Space 10 GB – Không giới hạn
  • RAM 2 GB – 24 GB
  2,95 US$ / mo
  Xem trang web
 • 10
  AEserver review Incl. 1 user reviews
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 32 GB
  10,89 US$ / mo
  Xem trang web
Didn't find the right hosting provider for your needs? Search and discover the best hosting company for you from 6,064 brands on our website.

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh