Updated on 08:01 Ngày 23 tháng 1 năm 2023

Dịch Vụ Hosting offshore Tốt Nhất Năm 2023

Các Công ty hosting ngoại biên (offshore) chủ yếu được định nghĩa là bất kỳ công ty nào sát nhập vào một quốc gia có chủ quyền mà pháp luật Hoa Kỳ không áp dụng. Ưu điểm của các trung tâm dữ liệu của các công ty đối với web hosting là mục đích kết hợp pháp lý các doanh nghiệp, bảo mật dữ liệu, sở hữu trí tuệ, luật bản quyền, hay phân khu thuế. Các công ty lưu trữ ngoại biên khác với các công ty phục vụ các công ty doanh nghiệp cho những công ty khác chuyên về warez, torrents, chia sẻ MP3, v.v …
Các dịch vụ quảng cáo của các công ty hosting ngoại biên chủ yếu tìm kiếm những khách hàng yêu cầu bỏ qua điều khoản DMCA trong thoả thuận hợp đồng dịch vụ. Điều này có nghĩa là máy chủ web hosting sẽ không tự động thực hiện hoặc tạm ngừng hoàn toàn các hoạt động của trang web do yêu cầu DMCA từ các nguyên đơn bản quyền. Offshore hosting cũng có thể hiệu quả hơn đối với một số doanh nghiệp phát triển các điểm trung tâm dữ liệu quốc tế.

Mary Emasah
Mary Emasah,
Hosting Expert
HostAdvice

Top 7 Offshore Hosting Providers

 • 1
  100 GBPS Inc review Incl. 7 user reviews
  • Space 1 TB
  • RAM 16 GB – 64 GB
  630,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2
  121WebHosting review Incl. 8 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 2 GB
  award
  5,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 3
  1984 Hosting Company review Incl. 13 user reviews
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 192 GB
  2,38 US$ / mo
  Xem trang web
 • 4
  • Space 10 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 64 GB
  8,64 US$ / mo
  Xem trang web
 • 5
  2MakeU, LLC. review Incl. 2 user reviews
  • Space 100 GB – 2 TB
  • RAM 32 GB
  3,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 6
  365Hosts review Incl. 1 user reviews
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 8 GB – 32 GB
  2,45 US$ / mo
  Xem trang web
 • 7
  3v-hosting review Incl. 1 user reviews
  • Space 20 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 32 GB
  14,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 8
  50webhost review Incl. 1 user reviews
  • Space 25 GB – 500 GB
  • RAM 1000 MB – 1.95 GB
  1,60 US$ / mo
  Xem trang web
 • 9
  • Space 100 GB
  • RAM 2 GB
  2,61 US$ / mo
  Xem trang web
 • 10
  71 Web Host review Incl. 1 user reviews
  • Space 10 GB – 240 GB
  • RAM 16 GB
  124,20 US$ / mo
  Xem trang web
Didn't find the right hosting provider for your needs? Search and discover the best hosting company for you from 6,059 brands on our website.

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh